Dodatok k zmluve o dotácii č.: 14/2019

Číslo zmluvy: 
26/2019
Obchodné meno: 
Bratislavský samosprávny kraj
Adresa: 
Sabiovská 16, 820 05 BA
IČO: 
36063606
Predmet: 
úprava termínu realizácie
Uzavretá dňa: 
01. október 2019
Účinnosť od: 
sobota, október 12, 2019
Nadradená zmluva: 
14/2019
Príloha: 

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0