Zmluva o poskytovaní služieb

Číslo zmluvy: 
22/2019
Obchodné meno: 
Obec Dubová
Adresa: 
Hlavná 39, 900 90Dubová
IČO: 
00304735
Predmet: 
strava do MŠ
Hodnota: 
300.00€
Uzavretá dňa: 
30. september 2019
Účinnosť od: 
sobota, október 5, 2019
Príloha: 

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0