Stavebný úrad

Obec Píla oznamuje občanom, že spoločný stavebný úrad v Modre zanikol ku dňu 30.9.2019. Ohľadom stavebných vecí sa môžu občania obrátiť priamo na obecný úrad v Píle.


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0