Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Dobrý deň, vážení rodičia, starí rodičia, ctení ujovia a tety, milí žiaci a žiačky!

Na konci prázdnin vždy prichádza čas, kedy sa musíme vrátiť do školských lavíc. V septembri sa tam opäť stretnú učitelia a žiaci a tajne dúfame, že sa medzi nami objavia aj rodičia. Vzhľadom k tomuto radostnému obdobiu si Vás Základná škola a materskou školou v Častej dovoľuje pozvať na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2019 od  ôsmej hodiny. Žiaci 2. až 9. ročníka sa stretnú o 8. hodine pred budovou školy a na slávnostné privítanie sa odoberú do vlastných tried. Prinesú si so sebou prezuvky.

Žiaci, ktorí budú našimi prváčikmi, si privedú rodičov alebo inú milú podporu a prinesú si so sebou aktovku, desiatu a prezuvky. Stretneme sa s nimi o 8. hodine a 15 minúte v školskej jedálni, kde sa začne slávnostný program a po slávnostnej časti sa prváci spolu s novými pani učiteľkami i rodičmi pôjdu pozrieť do svojich nových prváckych tried.

Tešíme sa na Vás, Vaša škola