Zmluva o dotácii

Číslo zmluvy: 
14/2019
Obchodné meno: 
Bratislavský samosprávny kraj
Adresa: 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
IČO: 
36063606
Predmet: 
dotácia
Hodnota: 
10 000.00€
Uzavretá dňa: 
21. jún 2019
Účinnosť od: 
štvrtok, jún 27, 2019

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0