Zmluva o zrušení predkupného práva

Číslo zmluvy: 
12/2019
Obchodné meno: 
rod. Polakovičová
Adresa: 
TT
Predmet: 
zrušenie predkupného práva na spätnú kúpu pozemku
Hodnota: 
10 000.00€
Uzavretá dňa: 
04. jún 2019
Účinnosť od: 
streda, jún 5, 2019
Príloha: 

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0