Dohoda o grante

Číslo zmluvy: 
05/2019
Obchodné meno: 
Výkonná agentúra pre inovácie a siete INEA
IČO: 
-
Predmet: 
WIFI4EU poskytnutie grantu EK
Hodnota: 
15 000.00€
Uzavretá dňa: 
19. december 2018
Účinnosť od: 
utorok, február 5, 2019
Príloha: 

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0