Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: 
04/2019
Obchodné meno: 
Izolácie stavieb, s.r.o.
Adresa: 
Rohožník č. 464, 906 38 Rohožník
IČO: 
46115471
Predmet: 
rekonštrukcia budovy obecného úradu
Hodnota: 
75 219.50€
Uzavretá dňa: 
23. január 2019
Účinnosť od: 
štvrtok, apríl 11, 2019

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0