Zmluva o nájme nebytového priestoru

Číslo zmluvy: 
02/2019
Obchodné meno: 
Pavol Konečný
Adresa: 
Píla 97, 900 89 Píla
IČO: 
48198561
Predmet: 
prenájom priestorov
Hodnota: 
1 200.00€
Uzavretá dňa: 
21. január 2019
Účinnosť od: 
piatok, február 1, 2019
Platnosť do: 
štvrtok, február 14, 2019
Príloha: