Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 074BA220005

Číslo zmluvy: 
01/2019
Obchodné meno: 
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa: 
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
IČO: 
30794323
Predmet: 
dotácia na rokonštrukciu OÚ
Hodnota: 
76 113.50€
Uzavretá dňa: 
11. január 2019
Účinnosť od: 
štvrtok, január 17, 2019