Prezentácia protipovodňových opatrení pre obec Píla

Prezentácia sa uskutočnila v stredu 25.7.2018 o 17-tej hode v priestoroch Osvetovej besedy. To čo predstavil prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. z Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. si môžete pozrieť v priloženom súbore.