Dotácie

Každý rok sa snažíme získať nejaké dotácie pre našu Pílu. Žiaľ ich pridelovanie ide po rôznych linkách a často-krát nemá nič spoločné s transparentnosťou. V tomto roku sa uchádzame už o piatu. Najprv sme žiadali BSK, dostali sme 12 000€ :-)

Tiež máme podanú žiadosť na Min. vnútra na kamerový systém, žiadame aj na Zmeny a doplnky územného plánu na min. dopravy a reg. rozvoja a min. týždeň som niesol ďaľšiu na Ministerstvo financií.  Zlatí, dnes nám napísali takýto mail:

Ministerstvo financií Vám oznamuje, že Vaša žiadosť zo dňa
dňa 21.03.2018 na Dokončenie komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Píla
bola prevzatá a spracovaná a bude predmetom schvaľovacieho procesu na poskytnutie dotácie v súlade s Výnosom MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR a Výzvou na predkladanie žiadostí na príslušný rok.

Výsledky schvaľovacieho procesu budú zverejnené po jeho ukončení, na webovom sídle ministerstva http://www.mfsr.sk v časti Financie, Verejné financie, Dotácie.

No pekné do nich, keby to už konečne na 8-pokus vyšlo, boloby fajn.

 

Samozrejme, že stále čakáme ako dopadne naša žiadosť na rekonštrukciu Obecného úradu, ktorú sme posielali koncom min. roka. To je asi nadôležitejšia investičná akcia, ak by sa podarila. Mali by sme nový úrad za cca 75 000,-€, šetrili by sme na kúrení, nezatekalo by nám cez strechu, a celkovo by to vyzeralo perfektne, nakoľko súčasťou projektu je aj zateplenie s novou fasádou:-)

Tak spoluobčania držte PALCE!

ps.: ak máte známeho niekde na tých ministerstvách čo som hore spomínal, neváhajte pomôcť svojej obci:-)