Koniec uzávierky Modra-Vinosady

Oznamujeme Vám ukončenie uzávierky cesty II/502 medzi obcou Vinosady a mestom Modra z dôvodu výrubu a orezu stromov pri ceste od 1.12.2016