Vzájomná dohoda

Číslo zmluvy: 
006/2015
Obchodné meno: 
Duvystav, s.r.o.
Adresa: 
Kupeckého 85, 902 01 PK
Predmet: 
dohoda o súčinnosti pri stavbe
Uzavretá dňa: 
12. január 2015
Účinnosť od: 
sobota, február 21, 2015