Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Číslo zmluvy: 
005/2015
Obchodné meno: 
Tomašovits
Adresa: 
BA
Predmet: 
vysporiadanie pozemkov
Uzavretá dňa: 
07. január 2015
Účinnosť od: 
sobota, február 21, 2015