Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: 
001/2015
Obchodné meno: 
DUVYSTAV, s.r.o.
Adresa: 
Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
IČO: 
35786639
Predmet: 
realizácia diela : "Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň"
Hodnota: 
255 011.00€
Uzavretá dňa: 
12. december 2014