Zmluva o združenej dodávke elektriny

Číslo zmluvy: 
013/2014
Obchodné meno: 
Energy europe, SE
Adresa: 
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 
47542667
Predmet: 
dodanie elektriny
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
18. júl 2014
Účinnosť od: 
streda, júl 23, 2014