Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

Číslo zmluvy: 
016/2014
Obchodné meno: 
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Adresa: 
Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO: 
36421693
Predmet: 
dodanie plynu
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
18. júl 2014
Účinnosť od: 
nedeľa, júl 10, 2016