Dohoda o zabezpečení odbornej praxe

Číslo zmluvy: 
009/2014
Obchodné meno: 
Obchodná akadémia
Adresa: 
Myslenická 1, 90201 Pezinok
Predmet: 
odborná prax študentky
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
30. apríl 2014
Účinnosť od: 
utorok, jún 17, 2014