Dohoda č. 17 §52a

Číslo zmluvy: 
008/2014
Obchodné meno: 
Urad práce, soc. vecí a rodiny
Adresa: 
Moyzesova 2 902 01 Pezinok
IČO: 
30794587
Predmet: 
aktivačná činnosť
Hodnota: 
489.60€
Uzavretá dňa: 
25. apríl 2014
Účinnosť od: 
utorok, apríl 29, 2014