Zmluva o poskytnutí dotácie

Číslo zmluvy: 
003/2014
Obchodné meno: 
ŠK SPC ČASTÁ
Adresa: 
Zámocká 237, 900 89 Častá
IČO: 
31794050
Predmet: 
dotácia na výstroja pretekárov reprezentujúcich obec Píla
Hodnota: 
150.00€
Uzavretá dňa: 
13. marec 2014
Účinnosť od: 
sobota, marec 15, 2014