Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: 
040/2013
Obchodné meno: 
Pešková
Adresa: 
Píla
Predmet: 
kúpa pozemkov do majetku obce Píla
Hodnota: 
101.00€
Uzavretá dňa: 
05. november 2013
Účinnosť od: 
piatok, január 10, 2014