Dodatok č. 2 k zmluve UPSVAR §52a

Číslo zmluvy: 
035/2013
Obchodné meno: 
UPSVAR
Adresa: 
Moyzesova 2, Pezinok
Predmet: 
Dodatk k zmluve 008/2013
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
20. november 2013
Účinnosť od: 
sobota, november 30, 2013
Nadradená zmluva: 
008/2013