Zmluva o poskytnutí dotácie

Číslo zmluvy: 
037/2013
Obchodné meno: 
BSK
Adresa: 
Sabinovská 16
IČO: 
36063606
Predmet: 
poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity škôlky
Hodnota: 
4 000.00€
Uzavretá dňa: 
29. október 2013
Účinnosť od: 
štvrtok, október 31, 2013