Zmluva o predaji pozemku

Číslo zmluvy: 
033/2013
Obchodné meno: 
p. Hóz a p. Hózová
Adresa: 
Píla
Hodnota: 
840.00€
Uzavretá dňa: 
11. október 2013
Účinnosť od: 
piatok, november 1, 2013