Nájomná zmluva

Číslo zmluvy: 
032/2013
Obchodné meno: 
Silvia Janíčková
Adresa: 
Trnava
Predmet: 
prenájom časti obecného pozemku
Hodnota: 
10.00€
Uzavretá dňa: 
03. október 2013
Účinnosť od: 
štvrtok, október 31, 2013