Dohoda

Číslo zmluvy: 
002/2012
Obchodné meno: 
Š. Sustrik, Ľ. Sustriková
Adresa: 
BA
Predmet: 
dohoda o zámere vysporiadania pozemkov
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
05. január 2012
Účinnosť od: 
sobota, január 7, 2012