Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2012

Číslo zmluvy: 
10/2012
Obchodné meno: 
ITF Slovakiatour
Uzavretá dňa: 
19. december 2011
Účinnosť od: 
pondelok, december 19, 2011