zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na realizáciu 2. RP revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí.

Číslo zmluvy: 
1709/2011
Obchodné meno: 
Úrad Vlády SR
Uzavretá dňa: 
12. december 2011
Účinnosť od: 
pondelok, december 12, 2011