Dodatok k zmluve o pripojení

Číslo zmluvy: 
z30/20111
Obchodné meno: 
ZSE - dodatok
Uzavretá dňa: 
05. december 2011
Účinnosť od: 
pondelok, december 5, 2011