dezinfekčné prostriedky

Číslo zmluvy: 
pov7
Obchodné meno: 
Darovacia zmluva - Bratislavská arcidiecézna charita
Uzavretá dňa: 
14. jún 2011
Účinnosť od: 
utorok, jún 14, 2011