výpožička vysušovačov

Číslo zmluvy: 
1
Obchodné meno: 
Slovenská katolícka charita
Uzavretá dňa: 
10. jún 2011
Účinnosť od: 
piatok, jún 10, 2011