zmluva o pripojení odberného miesta

Číslo zmluvy: 
120193444
Obchodné meno: 
ZSE
Uzavretá dňa: 
23. február 2011
Účinnosť od: 
streda, február 23, 2011