VZN - Príspevok MŠ

VZN číslo: 
05/2015

O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

dokument: 
Dátum vyvesenia / schválenia: 
11. december 2015
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2016

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0