Faktúry

Dodávateľzoradiť vzostupne IČO Popis plnenia Cena Dátum
LED en.sk 47355867

Led svietidlá na Ver.osvetl.

240,00 € 06. 07. 2016
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

reprezent.

48,00 € 14. 07. 2014
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

Tlač nálep.na smetné nád.

150,00 € 18. 05. 2018
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

turnaj.poh

39,60 € 03. 07. 2015
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

Nálepky na smetné nádoby

84,00 € 03. 06. 2019
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

info tab.

371,20 € 23. 12. 2015
LB DESIGN,s.r.o. 0036747599

reprezentačné - poháre

40,48 € 09. 07. 2013
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

tlač nálepiek na smetné nádoby

88,92 € 18. 04. 2017
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

Turnajové sošky

39,60 € 28. 06. 2018
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

Razítlo TRODAT

18,00 € 11. 02. 2020
Látky Mráz, s.r.o. 24655317

Materiál-prac.pomôcky MŠ

42,28 € 28. 05. 2019
Látky Mráz, s.r.o. 24655317

Látky

21,50 € 23. 03. 2017
Ladislav Toth-voda-kúrenie-ply 34409599

rekonš.MŠ

250,00 € 28. 07. 2014
Ladislav Held-SLUVYP 41493699

údržba VO

123,60 € 06. 11. 2015
Ladislav Held-SLUVYP 41493699

prenájom vzsokozdv.plošiny

42,40 € 02. 08. 2019
Ladislav Held-SLUVYP 41493699

Prenájom vysokozdviž.plošiny

279,60 € 26. 04. 2019
Ladislav Farmadin-topgarden 36931241

Mosadzná záhr.batéria - cintorín

53,30 € 27. 03. 2019
Ladislav Farmadin-topgarden 36931241

hydranty na cintorín

546,90 € 13. 07. 2018
KVANT spol.s.r.o.,Bratislava 31398294

Interaktívna tabuľa MŠ

1 998,00 € 26. 05. 2017
KREMER publishing,s.r.o. 47609141

propag.obc

350,00 € 11. 01. 2016
KREMER publishing,s.r.o. 47609141

propagácia

100,00 € 24. 11. 2015
KOMENSKY,s.r.o. 43908977

administr.popl.za sprístupn. balíčka MŠ

9,00 € 21. 01. 2019
KOBASEAL, s.r.o. 36802603

substrát na izbové kvetiny

6,26 € 12. 10. 2017
KIKOSHOP,s.r.o. 47890215

Pracovné pomôcky MŠ-ŠR

37,79 € 17. 12. 2018
kIčIN 30052793

alarm

950,00 € 14. 09. 2012
KERZAM 17605181

výsadba - cintorín

789,59 € 11. 12. 2017
KERAMIKA 30938368

Predvádz.výroby keramiky

100,00 € 07. 06. 2018
KEO,s.r.o. 36739464

reg.obyvat.

54,90 € 02. 09. 2013
KEO, s.r.o. 0036739464

aktualizácia softwaru

54,90 € 06. 08. 2013
KEO, s.r.o. 36739464

školenie KEO

98,00 € 21. 11. 2012
KEO, s.r.o. 36739464

ludrži.KEO

216,30 € 11. 11. 2015
KEO, s.r.o. 0036739464

učto-Win

59,88 € 10. 04. 2014
KEO, s.r.o. 0036739464

údrž.KEO

193,63 € 26. 11. 2013
KEO, s.r.o. 36739464

Ročná licencia KEO nr.2020

225,63 € 29. 11. 2019
KEO, s.r.o. 36739464

účtovný software

50,57 € 19. 01. 2012
KEO, s.r.o. 0036739464

školenie

98,00 € 18. 11. 2013
KEO, s.r.o. 36739464

poplatok software

23,88 € 19. 10. 2012
KEO, s.r.o. 36739464

Ročná licencia KEO na r.2018

208,60 € 11. 12. 2017
KEO, s.r.o. 36739464

ročná licencia KEO

225,63 € 16. 11. 2018
KEO, s.r.o. 36739464

Ročná licencia KEO

208,62 € 02. 12. 2016
KEO, s.r.o. 36739464

udžiavací poplatok KEO

172,16 € 03. 12. 2013
Juraj Zachar 41913086

zemné výkopové práce pri ČOV

396,00 € 14. 11. 2016
Juraj Oravec AUREKO 17578701

klampiarsky materiál

1 202,38 € 28. 11. 2012
Junior-Slavomír Binčík 34391509

Prac.pomôcky MŠ-ŠR

124,77 € 13. 12. 2019
JRK Waste Managment s.r.o.

kompostéry JRK 900 Silo

89,14 € 21. 03. 2011
Jozef Smrhola-OLYMP 32581190

propag.materiál

139,08 € 04. 05. 2017
Jozef Šebora 11830905

reprezentačné -poh.

157,50 € 26. 07. 2016
Jozef Šebora 0011830905

stravné

55,80 € 03. 12. 2013
Jozef Šebora 11830905

stravné -VOLBY 2.kolo

65,40 € 05. 04. 2019
Jozef Šebora 0011830905

stravné

55,80 € 19. 11. 2013
Jozef Šebora 11830905

reprezent.

72,00 € 09. 07. 2015
Jozef Šebora 11830905

Strava - VOLBY

69,60 € 13. 03. 2020
Jozef Šebora 11830905

strava Volby

55,80 € 31. 05. 2014
Jozef Šebora 11830905

Poskytn.stravy-VOLBY

65,40 € 15. 11. 2018
Jozef Šebora 11830905

stravné

60,00 € 18. 06. 2015
Jozef Šebora 0011830905

strava-volby

55,80 € 05. 04. 2014
Jozef Šebora 11830905

Strava - VOLBY EÚ

65,40 € 03. 06. 2019
Jozef Šebora 11830905

Strava -rokovanie ZMOMR

168,00 € 10. 06. 2019
Jozef Šebora 11830905

reprezentačné - Jubilanti a novorod.deti

129,80 € 02. 08. 2017
Jozef Šebora 11830905

Strava-voľby 1.kolo

65,40 € 25. 03. 2019
Jozef Šebora 11830905

strava-reprezentačné

94,00 € 18. 07. 2017
Jozef Šebora 11830905

posedenie pre jubilantov

56,00 € 06. 07. 2016
Jozef Šebora 11830905

strava porada

120,00 € 10. 08. 2014
Jozef Šebora 11830905

strava-jubilanti

72,00 € 01. 07. 2019
Jozef Šebora 11830905

reprezent.-obedy jubil.+ pohod.

216,00 € 06. 07. 2018
Jozef Šebora 11830905

Strava - VOLBY

58,80 € 09. 03. 2016
Jozef Šebora 0011830905

strava-volby

55,80 € 20. 03. 2014
Jozef Šebora 11830905

strava-hody

108,00 € 09. 07. 2019
Jozef Šebora 11830905

strava - VOLBY VÚC

61,80 € 07. 11. 2017
Jozef Šebora 11830905

strava - ZMOMR

180,00 € 02. 06. 2017
Jozef Nilaš 36951595

Rebríky pre DhZ

336,50 € 13. 07. 2012
Jaroslav Mikláš 44948034

vývoz ČOV

30,00 € 22. 09. 2016
Jaroslav Benjaluk 43517706

kúrenárske práce-kostol

500,00 € 24. 11. 2017
Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404

Tonery do tlačiarne ŠR+ VZ

39,54 € 09. 12. 2019
Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404

Tonery VZ + ŠR + volby

113,00 € 19. 02. 2019
Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404

tonery do tlačiarne

63,00 € 27. 10. 2016
Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404

tonery VZ+ ŠR

59,72 € 21. 12. 2017
Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404

tonery + OPC

65,16 € 21. 02. 2017
Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404

toner do fareb.tlačiarne

85,74 € 14. 08. 2018
Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404

tonery

116,86 € 12. 04. 2018
Ján Hajtmánek-SeVoTech 32829868

oprava povrch.čerpadla

114,00 € 08. 07. 2016
Izolácie stavieb,s.r.o. 46115471

Rekonštr.OÚ-práce naviac

3 569,47 € 28. 08. 2019
Izolácie stavieb,s.r.o. 46115471

REKONŠTR.OBEC.BUDOVY - PPA RV

75 219,50 € 10. 09. 2019
Ivanka Picková, Pallas-úč.pomô 48860948

pracovné pomôcky MŠ

112,76 € 12. 09. 2016
Internet Mall Slovakia,s.r.o. 35950226

tlačiareň

125,00 € 13. 04. 2016
INPROST, s.r.o 31363091

doplatok za Obecné noviny

20,80 € 06. 06. 2018
INPROST, s.r.o 31363091

Obecné noviny

88,40 € 02. 01. 2019
INPROST, s.r.o 31363091

Obecné noviny

67,60 € 17. 02. 2017
INPROST, s.r.o 31363091

Obecné noviny

67,60 € 04. 12. 2017
INPROST s.r.o.

Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti.

17,50 € 17. 01. 2011
Ing.Zuzana Benková-ROTRI 47153113

Prac.obleč.-výdaj stravy MŠ

29,00 € 21. 05. 2018
Ing.Vladimír Kováč 11834374

geom.plán zameran.pozemkov

267,00 € 05. 12. 2016
Ing.Vladimír Kováč 0011834374

geom.zam

207,00 € 20. 12. 2013
Ing.Vladimír Kováč 0011834374

geometr. Plán

307,00 € 13. 07. 2013
Ing.Vladimír Kováč 11834374

geod.zameranie

247,00 € 03. 09. 2014
Ing.Robert Sadloň 40550168

zameranie pozemkov

200,00 € 08. 07. 2019
Ing.Robert Sadloň 40550168

geometr.plán

327,00 € 08. 07. 2019
Ing.Robert Sadloň 40550168

geom.plán /lok.Slávik/

327,00 € 08. 07. 2019
Ing.Robert Sadloň 40550168

Podkl.k projekt.dokum.Hámra

660,00 € 03. 12. 2019
Ing.Robert Sadloň 40550168

geometrický plán

277,00 € 07. 09. 2018
Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653

Materiál MŠ

52,16 € 30. 01. 2018
Ing.Miloš Zacharda 45599050

Odhŕňanie snehu - Január, február/2017

260,00 € 20. 11. 2017
Ing.Michal Šišolák 44273169

sprac.žiadosti

300,00 € 17. 08. 2014
Ing.Jozef Vida 30385741

Komunitný plán soc.služieb

100,00 € 02. 07. 2018
Ing.Irena Kreutzová-RENAK 0040342956

projekt.dokumentácia

250,00 € 12. 02. 2013
Ing.Bartuš Robert 37058339

Chemický postrek na burinu

114,00 € 10. 09. 2019
Ing.arch.Peter Dodok 40103111

Projektová dokumentácia PZ

1 100,00 € 26. 07. 2019
Ing.arch.Peter Dodok 40103111

Projekt.dokum.-Opatrenia klimatické zmen

450,00 € 20. 12. 2019
Ing.arch.Martin Čomor 0043881131

projektová dokumentácia

950,00 € 05. 08. 2013
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

Audit 2015 - 2.časť

150,00 € 30. 03. 2016
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

audit 2016

650,00 € 12. 05. 2017
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 0034422455

audit 2013

300,00 € 11. 02. 2014
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

AUDIT 2014

300,00 € 29. 05. 2015
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

audit-1.sp

180,00 € 13. 10. 2015
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

doúčtovanie za audit 2015

270,00 € 05. 08. 2016
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 0034422455

audit

500,00 € 02. 05. 2013
Ing. Michal Miškovič 44811896

projektová dokumentácie 2. realizačný projekt ÚV

1 000,00 € 28. 01. 2012
Ing. Irena Kreutzová - autorizovaný stav. ing. 40342956

projektová dokumentácia

358,00 € 29. 02. 2012
Ing. Andrej Kaláber 41841328

geodetické zameranie komunikácie

3 627,00 € 04. 05. 2012
Ing. Andrej Kaláber 41841328

geodetické zameranie

300,00 € 29. 03. 2012
Ing. Alžbeta Kupková - PROMT AUDIT 34422455

výrok audítora

150,00 € 20. 04. 2012
Ing. Alžbeta Kupková - PROMT AUDIT 34422455

audítorské služby

175,00 € 20. 01. 2012
Ing. Alžbeta Kupková - PROMT AUDIT 34422455

záverečný audit

175,00 € 16. 04. 2012
Infra Slovakia 44752423

prac.pomôcky MŠ

25,05 € 18. 07. 2016
IKM Ing.Kamil Macháček-opravy 33504610

oprava aut

228,65 € 28. 05. 2015
Ihračkárství, s.r.o. 02768411

indian.čel

35,48 € 31. 05. 2016
Igor Held-SLUVYP 50366521

stavebno montáž.práce

256,20 € 19. 08. 2016
Igor Held-SLUVYP 50366521

práce s plošinou

135,00 € 27. 06. 2018
Igor Held-SLUVYP 50366521

Údržba VO s pracov.plošinou

92,00 € 08. 03. 2017
Igor Held-SLUVYP 50366521

práca s plošinou

137,20 € 23. 10. 2017
ICTQ Malta 21723732

Kurz angličtiny-starosta

660,00 € 21. 03. 2018
I.P.R.

odstraňovanie naplavenín po povodni

1 048,80 € 31. 08. 2011
I.P.doprava,s.r.o. 47566264

Zemné práce strojom

100,00 € 30. 08. 2019
Hydromeliorácie,š.p. 0035860839

popl.za vyj

187,06 € 04. 11. 2013
HAGARD:HAL, s.r.o. 50111990

LED svietidlá -projekt BSK -VZ

584,21 € 11. 12. 2019
Grand Royal,s.r.o. 31414150

Pracovné pomôcky MŠ- ŠR

245,70 € 11. 12. 2018
Goldea.cz 01183699

Materiál MŠ

13,51 € 31. 05. 2018
Gigaprint,s.r.o. 50370294

Tonery MŠ

13,00 € 31. 03. 2020
GC TECH 36880574

Pracovné pomôcky MŠ

23,00 € 23. 03. 2017
František Šalát-Plynoservis 47444894

opr.kotla

30,00 € 28. 09. 2015
Fortuna Libri,a.s. 35720441

pracovné -učebné pomôcky MŠ

18,10 € 27. 10. 2016
Fortuna Libri,a.s. 35720441

prac.pomôcky MŠ

8,80 € 17. 02. 2017
FORTIS Projekčné služby 45708037

tlač proj.

100,00 € 25. 05. 2016
Fornix Recykling,s.r.o. 46104232

Drvenie materiálu /Hámra/

5 504,00 € 16. 04. 2020
Firma Košík-siete,s.r.o. 36556858

futbal.sie

31,58 € 13. 07. 2015
Fiľo a Partners advok.kancelár 47237031

Právne poradenstvo

150,00 € 03. 03. 2020
Ferroplast Bau,s.r.o. 46762515

výroba zábradlia LÁVKA

577,10 € 16. 12. 2016
Ferroplast Bau,s.r.o. 46762515

výrobky na LÁVKU

91,87 € 05. 12. 2016
Ferroplast Bau,s.r.o. 46762515

dokončenie konštr.LÁVKA

177,00 € 03. 05. 2017
FEREX, s.r.o. Nitra 17682258

Odpadové nádoby na separ.zber

675,68 € 18. 12. 2018
FEREX, s.r.o. Nitra 17682258

Odpad.nádoby

72,18 € 14. 07. 2017
FARM PROFI , s.r.o. 31359221

Lávka-rez.vod.lúčom

261,60 € 12. 08. 2016
Evona electronic,s.r.o. 31341357

kamerový systém

118,00 € 27. 10. 2016
Evitabridal,s.r.o. 47517247

pracovný materiál MŠ

16,95 € 29. 11. 2019
EventBox, s.r.o. 47334606

prenáj.skákac.hradu -hody

50,00 € 28. 08. 2017
EventBox, s.r.o. 47334606

skákací hrad 2x

100,00 € 04. 09. 2018
EventBox, s.r.o. 47334606

skák.hrad

100,00 € 14. 08. 2015
EventBox, s.r.o. 47334606

kult.akcia-hody

100,00 € 16. 07. 2014
EUROFIMA, s.r.o. 36244163

smetné koše

1 860,00 € 28. 12. 2012
Eurodrogeria,s.r.o. 51756277

čistiace prostr. MŠ

36,57 € 12. 02. 2020
Eurobrik, s.r.o. 44765843

rekonštrukcia mosta

19 696,10 € 10. 12. 2012
EuroBrik, s.r.o. 0044765843

oprava multif.ihriska

19 626,30 € 31. 01. 2013
EuroBrik, s.r.o. 44765843

Stavebné práce - projekt /BSK/

10 579,90 € 21. 12. 2018
Eurobrik, s.r.o. 44765843

revitalizáci krajiny v povodí Gidry

49 200,00 € 21. 12. 2012
EuroBrik, s.r.o. 44765843

Oprava zámk.dlažby....

1 700,28 € 02. 12. 2019
Eurobrik, s.r.o. 44765843

rekonštrukcia mosta

21 060,30 € 08. 10. 2012
EuroBrik, s.r.o. 0044765843

oprava ihriska

23 432,10 € 27. 06. 2013
EuroBrik, s.r.o. 44765843

Staveb.práce.- Klimatické zmeny/.BSK/

16 987,70 € 02. 12. 2019
EURO Enterprise,s.r.o. 25396251

Odpadové nádoby 120 l

248,78 € 24. 04. 2018
ESO drogéria 40737713

čistiace prostriedky MŠ

60,32 € 23. 08. 2017
Erik Kschill 14136058

zhotovenie ALTÁNU

5 382,00 € 28. 12. 2012
Erik Guldan, Doľany 50669206

zemné práce strojom na Hámri

262,50 € 10. 11. 2017
Equlibria,s.r.o. 36582051

tlač obecných novín

81,31 € 21. 12. 2012
Equlibria,s.r.o. 36582051

tlač časopisu

83,34 € 20. 08. 2012
Equlibria,s.r.o. 36582051

tlač dakovných listov

31,46 € 20. 04. 2012
EQUILIBRIA,s.r.o. 0036582051

tlač.publikved

68,90 € 23. 01. 2014
EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051

tlač obča

131,54 € 29. 05. 2015
EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051

Tlač Píľanského občasníka

132,00 € 11. 02. 2020
EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051

tlač.Píľansk.občasníka

125,28 € 20. 05. 2016
EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051

tlač:Píľan.občasník

65,77 € 22. 05. 2014
EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051

Časopis "Píľanský občasník" 1/2016

62,64 € 31. 12. 2016
EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051

Tlač občasníka

79,20 € 14. 11. 2018
Epifany,s.r.o. 48261653

Materiál - MŠ

8,77 € 27. 03. 2019
ENTUS PRO s.r.o. 47520213

Verejné obstar.

1 000,00 € 14. 05. 2014
ENTUS PRO s.r.o. 47520213

služby VO-chodníky

1 000,00 € 12. 08. 2014
ENTUS PRO s.r.o. 47520213

posk.sl.VO

1 000,00 € 11. 04. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-5,57 € 26. 04. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OB

-6,38 € 20. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 02. 04. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 03. 08. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.2/16

213,00 € 05. 02. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 05. 10. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.PO

-26,93 € 20. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OÚ

-17,77 € 20. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OÚ

6,77 € 18. 04. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.12/

256,00 € 04. 12. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-54,80 € 20. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúčt.el.en.VO 9

64,86 € 26. 04. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.1/16

256,00 € 02. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-245,95 € 20. 01. 2016

Stránky