Faktúry

Dodávateľ IČO Popis plnenia Cena Dátumzoradiť zostupne
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

159,12 € 23. 01. 2014
EQUILIBRIA,s.r.o. 0036582051

tlač.publikved

68,90 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

125,12 € 23. 01. 2014
Marius Pedersen, a.s. 0034115901

vývoz odp.

345,78 € 31. 01. 2014
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 0036391000

strav.lístky

450,00 € 05. 02. 2014
Skládka odpadov-Dubová 0035793848

ulož.odp.

116,91 € 08. 02. 2014
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 0034422455

audit 2013

300,00 € 11. 02. 2014
Mikroregion Cervený Kameň 0030795915

člen.prísp.

127,60 € 12. 02. 2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

vyúčt.plyn

305,25 € 13. 02. 2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

zál.plyn

540,00 € 17. 02. 2014
Slovak Telekom, a.s. 0035763469

telef.popl.

45,94 € 17. 02. 2014
Obecný úrad Dubová 0000304735

prev.pohreb.

16,60 € 20. 02. 2014
Skládka odpadov-Dubová 0035793848

ulož.odpadu

112,56 € 20. 02. 2014
Signo,s.r.o. 0043930824

zástava

13,00 € 24. 02. 2014
Slov.ochr.zväz autorský 0000178454

prenos hudby

20,40 € 25. 02. 2014
Centr.depozitár CP SR 0031338976

ved.účtu CP

49,54 € 28. 02. 2014
Marius Pedersen, a.s. 0034115901

vývoz odp.

343,91 € 07. 03. 2014
Skládka odpadov-Dubová 0035793848

ulož.odp.

108,62 € 10. 03. 2014
Združenie MVC 0031769489

člen.prísp.

10,00 € 12. 03. 2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

plyn

509,00 € 17. 03. 2014
Slovak Telekom, a.s. 0035763469

telef.popl.

43,87 € 17. 03. 2014
Skládka odpadov-Dubová 0035793848

ulož.odp.

114,54 € 19. 03. 2014
CNS EuroGrants,s.r.o. 0045421153

porad.sl.

999,60 € 20. 03. 2014
Jozef Šebora 0011830905

strava-volby

55,80 € 20. 03. 2014
Marius Pedersen, a.s. 0034115901

vývoz odpadu

337,45 € 31. 03. 2014
WebHouse, s.r.o 0036743852

predĺž.dom.

49,10 € 31. 03. 2014
Skládka odpadov-Dubová 0035793848

ulož.odp.

116,51 € 31. 03. 2014
3Wslovakia, s.r.o. 0036746045

licencia cint.

60,00 € 01. 04. 2014
Jozef Šebora 0011830905

strava-volby

55,80 € 05. 04. 2014
KEO, s.r.o. 0036739464

učto-Win

59,88 € 10. 04. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

112,56 € 15. 04. 2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn

279,00 € 15. 04. 2014
SLOV-LED plus, Anna Šufliarska 41797558

led svetlá VO

848,40 € 15. 04. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

466,39 € 16. 04. 2014
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl.

53,98 € 17. 04. 2014
PROMT AUDIT, s.r.o. 36252158

audit 2013 2.časť

200,00 € 18. 04. 2014
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

350,04 € 04. 05. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

142,19 € 07. 05. 2014
SLOVGRAM 17310598

prenos hudby MR

33,50 € 14. 05. 2014
ENTUS PRO s.r.o. 47520213

Verejné obstar.

1 000,00 € 14. 05. 2014
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.a konz.služby

960,00 € 19. 05. 2014
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl.

49,43 € 19. 05. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

148,12 € 20. 05. 2014
EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051

tlač:Píľan.občasník

65,77 € 22. 05. 2014
Mesto Modra 00304956

náklady staveb.úradu 1.Q/14

209,72 € 28. 05. 2014
Mesto Modra 00304956

nákl.staveb.úradu 4.Q/13

203,52 € 28. 05. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

243,69 € 29. 05. 2014
Oravec Juraj-AUREKO 17578701

materiál MŠ-rekonštr.

1 362,58 € 30. 05. 2014
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

340,68 € 31. 05. 2014
Jozef Šebora 11830905

strava Volby

55,80 € 31. 05. 2014
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

450,00 € 04. 06. 2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

vyúčt.plyn

-485,62 € 05. 06. 2014
Alica Školárová-kníhkupec 47062959

knihy do knižn.

79,52 € 12. 06. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

110,58 € 16. 06. 2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn

68,00 € 16. 06. 2014
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl.

44,27 € 17. 06. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

114,14 € 30. 06. 2014
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

340,68 € 01. 07. 2014
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda MŠ

-8,82 € 07. 07. 2014
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda OÚ

5,59 € 07. 07. 2014
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda cint.

23,51 € 07. 07. 2014
Richard Mosoriak 43490671

údrž.VO

319,00 € 09. 07. 2014
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

reprezent.

48,00 € 14. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.MŠ

125,12 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

466,39 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en. OÚ,DS,PZ

461,11 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

159,12 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.OB

129,44 € 15. 07. 2014
EventBox, s.r.o. 47334606

kult.akcia-hody

100,00 € 16. 07. 2014
Slovak Telekom, a.s. 35763469

tel.popl.

43,98 € 17. 07. 2014
RaJ GROUP, spol.s.r.o. 36820474

tonery

16,80 € 18. 07. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

276,87 € 20. 07. 2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn

63,00 € 21. 07. 2014
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

konzul.a porad.sl.

960,00 € 21. 07. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

148,91 € 25. 07. 2014
Ladislav Toth-voda-kúrenie-ply 34409599

rekonš.MŠ

250,00 € 28. 07. 2014
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

293,88 € 03. 08. 2014
Jozef Šebora 11830905

strava porada

120,00 € 10. 08. 2014
Richard Mosoriak 43490671

rekonštr.MŠ

280,00 € 11. 08. 2014
ENTUS PRO s.r.o. 47520213

služby VO-chodníky

1 000,00 € 12. 08. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

prepl.el.en.MŠ

-34,80 € 13. 08. 2014
ABSOL, s.r.o. 35868759

mater.rekonš.MŠ

3 804,06 € 13. 08. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

75,83 € 14. 08. 2014
Ing.Michal Šišolák 44273169

sprac.žiadosti

300,00 € 17. 08. 2014
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl.

46,01 € 18. 08. 2014
TURAY PLUS, s.r.o. 35875101

mater.rekonš.MŠ

931,31 € 19. 08. 2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn

63,00 € 20. 08. 2014
Slovenský pozemkový fond 17335345

nájom poz.

18,08 € 20. 08. 2014
Peter Pokorný P-P 34406654

montáž kúrenia MŠ

600,00 € 25. 08. 2014
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

429,49 € 30. 08. 2014
Ing.Vladimír Kováč 11834374

geod.zameranie

247,00 € 03. 09. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

138,24 € 05. 09. 2014
STAVDACH, s.r.o. 36826308

mater.rekonš.MŠ

1 192,75 € 06. 09. 2014
Bratislavský samosprávny kraj 36063606

odkúp.PC

1,00 € 10. 09. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

139,03 € 15. 09. 2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn

131,00 € 16. 09. 2014
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl.

44,60 € 17. 09. 2014
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá pre MŠ

8,64 € 19. 09. 2014
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.a konz.sl.

960,00 € 22. 09. 2014
WebHouse, s.r.o 36743852

predĺž.domény

14,75 € 26. 09. 2014
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

900,00 € 02. 10. 2014
TURAY PLUS, s.r.o. 35875101

mater.rekonš.MŠ

91,59 € 03. 10. 2014
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

326,53 € 03. 10. 2014
DUŠO, s.r.o. 46157921

matrace MŠ

384,00 € 03. 10. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

116,12 € 03. 10. 2014
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

349,93 € 02. 04. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 02. 04. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

montáž vod

228,82 € 07. 04. 2015
Odpadový hospodár, s.r.o. 46708740

anal.odpad

60,00 € 07. 04. 2015
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn 4/15

277,00 € 07. 04. 2015
Mesto Modra 00304956

STAV.ÚR.4Q

138,23 € 09. 04. 2015
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.pop.

44,92 € 09. 04. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

121,27 € 10. 04. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

rež.ná.MŠ

209,00 € 13. 04. 2015
Marcel Nagy-Real Interiér 43273874

dvere MŠ

330,00 € 16. 04. 2015
Zábavné učenie,cz 29261651

prac.po.MŠ

70,99 € 22. 04. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

127,03 € 27. 04. 2015
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 04. 05. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

46,80 € 05. 05. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

303,13 € 05. 05. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 06. 05. 2015
Pavelčákovci,s.r.o. 31687211

CD pre MŠ

8,70 € 06. 05. 2015
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

zál.plyn

106,00 € 06. 05. 2015
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

45,25 € 07. 05. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

rež.-strav

190,00 € 11. 05. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

120,11 € 14. 05. 2015
Štefan Macháček-Odťahová služb 33500720

prepr.auta

96,00 € 21. 05. 2015
IKM Ing.Kamil Macháček-opravy 33504610

oprava aut

228,65 € 28. 05. 2015
EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051

tlač obča

131,54 € 29. 05. 2015
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

AUDIT 2014

300,00 € 29. 05. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

269,64 € 29. 05. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 02. 06. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

120,11 € 05. 06. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpa

349,93 € 05. 06. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

rež.str.MŠ

211,00 € 08. 06. 2015
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

44,02 € 08. 06. 2015
East West Logistik,s.r.o. 35684321

dov.oceľ.r

240,00 € 09. 06. 2015
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

vyúč.plyn

558,28 € 13. 06. 2015
Slovenská pošta 36631124

tlač pouk.

5,51 € 15. 06. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda-MŠ

2,24 € 18. 06. 2015
Jozef Šebora 11830905

stravné

60,00 € 18. 06. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda-cint.

-1,13 € 18. 06. 2015
Bronislava Kočišek Skalová 33510563

reprezent.

150,00 € 23. 06. 2015
SIGNATECH, spol.s.r.o. 44690118

tabuľa CHo

475,20 € 24. 06. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

239,44 € 25. 06. 2015
Alica Školárová-kníhkupec 47062959

knihy-kniž

151,03 € 29. 06. 2015
Petit Press,a.s.-divízia týžd. 35790253

inzercia

10,08 € 01. 07. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.ene

256,00 € 01. 07. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda OÚ

7,86 € 01. 07. 2015
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.MŠ

276,73 € 03. 07. 2015
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

turnaj.poh

39,60 € 03. 07. 2015
ŠEVT,a.s. 31331131

tlač.MŠ

11,64 € 07. 07. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

režij.MŠ

257,00 € 07. 07. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

373,33 € 07. 07. 2015
Jozef Šebora 11830905

reprezent.

72,00 € 09. 07. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

311,62 € 10. 07. 2015
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

44,00 € 10. 07. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

režij.MŠ

38,00 € 10. 07. 2015
Firma Košík-siete,s.r.o. 36556858

futbal.sie

31,58 € 13. 07. 2015
Bronislava Kočišek Skalová 33510563

reprezent.

132,00 € 13. 07. 2015
Obecný úrad Dubová 00304735

prev.pohre

16,60 € 16. 07. 2015
Mesto Modra 00304956

staveb.úra

174,81 € 17. 07. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

120,11 € 24. 07. 2015
Richard Mosoriak 43490671

údrž.VO+MR

277,00 € 24. 07. 2015
Mário Gašparovič-Autodoprava 43233881

dresy futb

264,00 € 03. 08. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 03. 08. 2015
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

44,42 € 05. 08. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpa

359,29 € 05. 08. 2015
EventBox, s.r.o. 47334606

skák.hrad

100,00 € 14. 08. 2015
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

počítač

527,76 € 21. 08. 2015
Michal Záhora - MIZA 44052111

materiál

15,84 € 22. 08. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

246,37 € 22. 08. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

281,40 € 26. 08. 2015
DAS Slovakia,s.r.o. 36707406

material

39,78 € 26. 08. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 02. 09. 2015
Mesto Modra 00304956

SPOL.STAV.

189,35 € 03. 09. 2015
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 03. 09. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

303,13 € 07. 09. 2015
Obec Častá 00304701

SPOL.ŠKOL.

60,00 € 07. 09. 2015
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

43,88 € 10. 09. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

267,16 € 14. 09. 2015
WebHouse, s.r.o 36743852

webhos.sl.

14,75 € 14. 09. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

223,27 € 28. 09. 2015
František Šalát-Plynoservis 47444894

opr.kotla

30,00 € 28. 09. 2015
Mikroregion Cervený Kameň 30795915

člen.prísp

63,60 € 28. 09. 2015
TURAY PLUS, s.r.o. 35875101

materialMŠ

58,51 € 30. 09. 2015
Marian Kudla 41565444

preliezky

1 460,00 € 05. 10. 2015
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl

48,06 € 05. 10. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 05. 10. 2015
Muziker,a.s. 35840773

hud.nástr.

51,72 € 07. 10. 2015
TOBYK,s.r.o. 36726711

izolác.MŠ

998,57 € 08. 10. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

75,06 € 09. 10. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

rež.strav.

230,00 € 12. 10. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpa

349,93 € 12. 10. 2015
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

audit-1.sp

180,00 € 13. 10. 2015
Pro Implement,s.r.o. 46255371

PHSR

412,00 € 16. 10. 2015
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

pstruhy

1 980,00 € 20. 10. 2015
SLOV-LED plus, Anna Šufliarska 41797558

LED sviet.

1 003,20 € 21. 10. 2015
Pavol Zajac STAV.-KĽÚČ 40049132

zateplo.MŠ

4 000,00 € 28. 10. 2015
VERA-Viera Janočková 40035263

počít.stol

75,00 € 29. 10. 2015

Stránky