Faktúry

Dodávateľzoradiť zostupne IČO Popis plnenia Cena Dátum
Centr.depozitár CP SR 31338976

vedenie účtu Cenných papierov BVS

432,00 € 20. 01. 2017
Centr.depozitár CP SR 31338976

ved.úč.CP

240,77 € 20. 01. 2016
Centr.depozitár CP SR 31338976

vedenie účtu CP BVS

108,00 € 31. 12. 2017
Centr.depozitár CP SR 0031338976

vedenie účtu CP

49,54 € 28. 01. 2013
Centrálny dep. cenných pap. 31338976

vedenie účtu

49,54 € 04. 01. 2012
Cernák Ján-stolárstvo 30036101

info tabul

500,00 € 11. 11. 2015
Černák Ján 30036101

výroba lavičiek

5 500,00 € 28. 12. 2012
Černák Ján Stolárstvo 30036101

lavičky do domu smútku

240,00 € 09. 05. 2012
CEWE,a.s. 31395937

fotogr.MŠ

9,23 € 27. 04. 2016
CEWE,a.s. 31395937

fotografie detí pri ukonč.škols.roka

54,40 € 29. 06. 2018
CEWE,a.s. 31395937

fotogr.MŠ

6,35 € 30. 03. 2016
CEWE,a.s. 31395937

Fotografie detí MŠ

17,12 € 31. 05. 2018
CEWE,a.s. 31395937

zhotovenie fotografií detí MŠ

92,30 € 25. 06. 2016
CEWE,a.s. 31395937

fotografie

7,85 € 29. 10. 2015
Charita Šenkvice,n.o. 42166390

Vypracovanie posudkov odkázanosti 2x

60,00 € 22. 12. 2021
Charita Šenkvice,n.o. 42166390

Vypracovanie posudku soc.odkázanosti

30,00 € 21. 01. 2021
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

poradenské služby-Rekonš.OÚ

120,00 € 04. 12. 2017
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

konzult.a poradenské služby

1 500,00 € 01. 07. 2020
CNS EuroGrants,s.r.o. 0045421153

projektové poradenstvo

480,00 € 01. 08. 2013
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

Poradenské služby podľa zmluvy

1 500,00 € 22. 11. 2018
CNS EuroGrants,s.r.o. 0045421153

projektové poradenstvo

480,00 € 01. 08. 2013
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.a konz.sl.

960,00 € 22. 09. 2014
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.služ

420,00 € 08. 04. 2016
CNS EuroGrants,s.r.o. 0045421153

porad.sl.

999,60 € 20. 03. 2014
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

konzul.a porad.sl.

960,00 € 21. 07. 2014
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.slu.

420,00 € 02. 01. 2016
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.a konz.služby

960,00 € 19. 05. 2014
Compeko Brezno,s.r.o. 36014656

spracov.dokument. GDPR

372,00 € 08. 10. 2018
Conetix,s.r.o. 36567477

Pracovné pomôcky MŠ

16,90 € 02. 09. 2019
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

kancelárske potreby

21,89 € 13. 01. 2022
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

kancel.potreby

32,55 € 14. 02. 2022
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

Kancelárske potreby

22,72 € 18. 05. 2021
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

kanc.tlač.

15,16 € 14. 01. 2016
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

Kancelárske potreby

109,76 € 08. 12. 2020
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

kancel.potreby ŠR

102,58 € 26. 10. 2021
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

Kancelárske tlačivá

31,48 € 08. 02. 2021
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

kancelárske potreby

20,34 € 20. 11. 2017
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

tlačivá , kancel.potreby

19,70 € 13. 02. 2017
CONNECT-Ing. Marczibal 0017644429

kancel.potr.

21,32 € 04. 10. 2013
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

Kancelárske potreby

18,70 € 14. 05. 2018
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

Kancelárske potreby

21,70 € 15. 10. 2020
Crafty .sk 43072160

Výkresy MŠ

18,90 € 13. 05. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

SMS - testovanie COVID

30,00 € 10. 02. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

SMS - test.COVID

12,00 € 10. 03. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

SMS - test.COVID

20,40 € 20. 04. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

SMS - test.COVID

24,00 € 08. 04. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

SMS-test.COVID

18,00 € 03. 03. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

SMS-test.COVID

24,00 € 19. 03. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

SMS test.COVID

12,00 € 28. 01. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

Zasl.SMS-testov.COVID 24.1.2021

24,00 € 20. 01. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

SMS - test.COVID

20,40 € 01. 04. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

Zasl.SMS - testov.COVID 24.01.2021

12,00 € 21. 01. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

SMS-test.COVID

21,60 € 24. 03. 2021
Creative Web,s.r.o. 36830178

SMS - test.COVID

12,00 € 12. 03. 2021
Daffer, s.r.o. 36320439

Prac.pomôcky MŠ - ŠR

286,44 € 10. 12. 2021
DAPHNE-Inštitút aplik.ekol. 30814081

ekových.program

53,70 € 02. 05. 2016
DAS Slovakia,s.r.o. 36707406

material

39,78 € 26. 08. 2015
DAX TRADE SK,s.r.o. 50802097

Nádrž -projekt / Klimat.zm./

770,64 € 09. 12. 2019
Demolation Trans,s.r.o. 47400595

Zemné práce - Hámra

360,00 € 02. 05. 2019
Demolation Trans,s.r.o. 47400595

Zemné práce - Hámra

1 254,00 € 13. 05. 2019
DENKI.SK,s.r.o. 48011754

Grafické práce-Píľanský občasník

70,00 € 26. 03. 2021
DENKI.SK,s.r.o. 48011754

Grafické práce - občasník

90,00 € 21. 02. 2022
DENKI.SK,s.r.o. 48011754

tlač letákov-vývoz odpadu

18,00 € 28. 06. 2021
DENKI.SK,s.r.o. 48011754

Výroba tabule

20,00 € 16. 04. 2021
DENKI.SK,s.r.o. 48011754

Grafická úprava Píľansk.občasníka

40,00 € 26. 02. 2020
DH fire a safety, s.r.o. 50910612

Hasičská výstroj

127,00 € 21. 02. 2020
Digipress.s.r.o. 48002518

prac.pomôcky MŠ

26,80 € 31. 05. 2018
Digipress.s.r.o. 48002518

Pohľadnice MŠ

37,02 € 29. 03. 2018
Disig,a.s. 35975946

certifikát elektronickej pečate

103,20 € 12. 12. 2016
Disig,a.s. 35975946

čipová karta

35,00 € 03. 05. 2021
DIVADLO NA KOLENE

Divadelné predstavenie - pochovávanie basy

100,00 € 20. 03. 2011
DLD,s.r.o. 47512768

Vlajka - VOLBY

19,80 € 05. 02. 2020
dm drogéria markt, s.r.o. 31393781

Čistiace prostriedky MŠ

46,25 € 10. 09. 2019
dm drogéria markt, s.r.o. 31393781

čistiace prostr.MŠ

26,30 € 24. 10. 2019
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474

školenie-zákl.prípr.členov hasič.jednotk

450,00 € 28. 11. 2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474

Školné pre členov DHZO

600,00 € 11. 12. 2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474

Školné DHZ

120,00 € 28. 06. 2021
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474

školné DHZ

140,00 € 02. 07. 2021
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474

Školné DHZ

0,00 € 21. 02. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariad.Dolphine

10,96 € 06. 10. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Balená voda Dolphin MŠ

33,46 € 01. 06. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Balená voda Dolphin MŠ

23,72 € 29. 01. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Balená voda Dolphine

33,52 € 15. 12. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

prenájom zariad.Dolphine

10,96 € 06. 09. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

balená voda Dolphin MŠ

31,63 € 09. 06. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariad.Dolphin

10,96 € 01. 03. 2022
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom - voda DOLPHIN

10,96 € 12. 02. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Sanitácia prístroja Dolphine

20,38 € 09. 09. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zar.Dolphin

10,96 € 03. 07. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom Dolphin

10,96 € 04. 12. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariad.Dolphin

10,96 € 03. 06. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

prenájom zariadenia Dolphin

10,96 € 09. 10. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

prenájom zariad.Dolphin MŠ

10,96 € 06. 04. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Balená voda Dolphine

50,12 € 09. 09. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariadenia Dolphine

10,96 € 03. 12. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Balená voda Dolphin MŠ

10,96 € 06. 08. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariadenie Dilphin

10,96 € 05. 05. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Balená voda MŠ

25,09 € 28. 02. 2022
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

prenájom zariad.Dophine

10,96 € 05. 08. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariadenia Dolphin

10,96 € 04. 11. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Sanitácia prístroja Dolphin

20,38 € 23. 03. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

prenájom zariad.Dolphin

10,96 € 02. 06. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom Dolphin

10,96 € 16. 03. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariadenia Dolphine

10,96 € 07. 02. 2022
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

balená voda Dolphin MŠ

23,72 € 29. 10. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Sanitácia prístroja Dolphine

20,38 € 28. 02. 2022
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Sanitácia prístroja Dolphin

20,38 € 17. 09. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariad.Dolphin

10,96 € 15. 04. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariad.Dolphin

10,96 € 05. 03. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariad.Dolphine

10,96 € 04. 11. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zar.Dolphin

10,96 € 04. 09. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariad.Dolphin

10,96 € 08. 01. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariad.Dolphin

10,96 € 06. 07. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariadenia Dolphin MŠ

10,96 € 03. 05. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariad. Dolphine

10,96 € 10. 01. 2022
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Balená voda Dolphin

31,63 € 17. 09. 2020
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Sanitácia prístroja Dolphin MŠ

20,38 € 29. 01. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Balená voda MŠ

83,32 € 16. 04. 2021
Dolphin Central Europe,s.r.o. 35784776

Prenájom zariadenia Dolphin

10,96 € 04. 02. 2021
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Voda Dolphin MŠ

23,72 € 11. 03. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Voda Dolphin MŠ

31,63 € 10. 06. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Voda Dolphin MŠ

10,96 € 05. 08. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Voda Dolphin MŠ

39,54 € 11. 09. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Voda MŠ

10,96 € 11. 03. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

voda Dolphin MŠ

20,38 € 10. 06. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

voda Dolphin MŠ

10,96 € 07. 10. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Voda Dolphin MŠ

39,54 € 26. 04. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Voda Dolphin MŠ

10,96 € 06. 09. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Balená voda MŠ

10,96 € 06. 05. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Voda Dolphin MŠ

10,96 € 10. 06. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Voda pre deti MŠ

10,96 € 08. 04. 2019
Dolphin Slovakia,s.r.o. 35784776

Voda Dolphin MŠ

10,96 € 04. 07. 2019
Donoci,s.r.o. 47539569

svietidlá do DS

125,43 € 17. 10. 2017
Donoci,s.r.o. 47539569

svietidlá do OB

311,21 € 27. 12. 2017
DOPRA-VIA,a.s 00684422

Rekonštr.cesty /Podhorská/

4 752,00 € 12. 07. 2021
Doprastav,a.s. 31333320

ložiská na lávku pre peších

960,00 € 28. 09. 2016
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000

stervné lístky

384,00 € 07. 12. 2012
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000

stravné lístky

1 425,00 € 11. 04. 2012
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000

stravné lístky

1 425,00 € 14. 08. 2012
Doxx- stravné lístky, spol. s r.o. 36391000

stravné lístky

1 425,00 € 17. 01. 2012
DOXX-starvné lístky, spol. s r.o. 36391000

stravné lístky

44,70 € 08. 10. 2012
DOXX-stravné lístky spol. s r.o.

nákup stravných lístkov pre zamestnancov OU

712,50 € 25. 02. 2011
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky pre zamestnancov

1 080,00 € 15. 10. 2018
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 04. 05. 2015
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 020,00 € 12. 07. 2017
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

1 080,00 € 26. 04. 2019
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 03. 09. 2015
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 260,00 € 18. 07. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 0036391000

strav.lístky

450,00 € 05. 02. 2014
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Za stravné lístky pre zamestnancov

1 080,00 € 14. 01. 2019
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 13. 01. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

945,00 € 17. 10. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 02. 05. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 0036391000

stravné lístky

1 200,00 € 28. 01. 2013
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

960,00 € 02. 07. 2021
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 020,00 € 24. 01. 2018
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

1 175,20 € 13. 06. 2018
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 0036391000

stravné lístky

750,00 € 15. 05. 2013
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

1 200,00 € 20. 10. 2020
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

536,00 € 05. 12. 2019
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

960,00 € 30. 03. 2021
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 0036391000

strav.lís.

390,00 € 30. 09. 2013
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky pre zamestnancov

960,00 € 12. 06. 2020
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky pre zamestnancov

1 020,00 € 17. 01. 2017
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

115,20 € 17. 12. 2018
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 020,00 € 12. 04. 2017
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

900,00 € 02. 10. 2014
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

960,00 € 01. 10. 2021
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

289,80 € 13. 12. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

960,00 € 29. 01. 2021
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 020,00 € 24. 04. 2018
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

400,00 € 15. 12. 2021
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

1 030,40 € 26. 07. 2019
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 200,00 € 01. 02. 2022
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

450,00 € 04. 06. 2014
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky pre zamestnancov obce

680,00 € 22. 11. 2017
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

504,00 € 07. 12. 2015
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

1 200,00 € 23. 03. 2020
DOZAMO, s.r.o. 0036274429

rekonš.OB

6 071,24 € 13. 12. 2013
DOZAMO, s.r.o. 0036274429

rekonš.OB

4 511,35 € 13. 12. 2013
DOZAMO, s.r.o. 0036274429

rekonš.OB

2 067,41 € 23. 12. 2013
Drogeriashop,s.r.o. 53229045

čistiace a dezinfek.prostr.MŠ

26,69 € 31. 03. 2021
DUŠO, s.r.o. 46157921

matrace MŠ

384,00 € 03. 10. 2014
East West Logistik,s.r.o. 35684321

dov.oceľ.r

240,00 € 09. 06. 2015
Ecoplanet Slovakia ,s.r.o. 50184539

Projekt - Mokraďový biotop

960,00 € 19. 02. 2020
Edison SK, s.r.o. 46694447

Vianoč.dekor.do exter.

293,50 € 02. 12. 2019
EDISON SK, s.r.o. 46694447

materiál na vianočné osvetlenie

81,60 € 06. 11. 2012
Edison SK, s.r.o. 46694447

vianočné ozdoby

112,00 € 18. 11. 2016
Edison SK, s.r.o. 46694447

Vianočné svetelne dekorácie

204,50 € 26. 11. 2020
Edison SK, s.r.o. 46694447

oprava vianočnej svetelnej dekorácie

20,00 € 26. 11. 2020
EduWork,s.r.o. 36254118

tlakové reproduktory-MR

158,70 € 21. 05. 2021
EKMK, s.r.o. 52208885

Ochranné masky

175,00 € 06. 05. 2020
EKO TONER,s.r.o. 47689650

toner do tlačiarne MŠ

17,70 € 03. 11. 2016
EKOPACK Slovakia,s.r.o. 34130578

LDPE plach

315,36 € 21. 01. 2016
ekupo,s.r.o. 47083832

mater.MŠ

9,18 € 31. 05. 2016
El Bra De,s.r.o. 36657352

Inštal.dopadovej gumy-detské ihrisko MŠ

1 560,00 € 18. 06. 2020
Elektrobeno-Benjamin Belá 32821379

revízia DS

60,00 € 25. 11. 2016
Elektrosped.a.s. 35765038

Chladiaca taška - MŠ

25,20 € 31. 05. 2018
Elektrosped.a.s. 35765038

fotoaparát

149,00 € 25. 07. 2018
Elektrosped.a.s. 35765038

Služobný telefón starostu

470,70 € 27. 03. 2019

Stránky