Faktúry

Dodávateľ IČO Popis plnenia Cena Dátumzoradiť vzostupne
Mesto Modra 304956

Nákl.staveb.úradu 10-12/16

284,20 € 06. 03. 2017
Marius Pedersen, a.s. 34115901

Vývoz odpadu

299,64 € 06. 03. 2017
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.poplatky za 2/17

44,00 € 06. 03. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie +prenájom rohož MŠ

9,25 € 06. 03. 2017
Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404

tonery + OPC

65,16 € 21. 02. 2017
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

103,94 € 21. 02. 2017
INPROST, s.r.o 31363091

Obecné noviny

67,60 € 17. 02. 2017
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

pracovné pomôcky MŠ

26,00 € 17. 02. 2017
Fortuna Libri,a.s. 35720441

prac.pomôcky MŠ

8,80 € 17. 02. 2017
Slovenský pozemkový fond 17335345

nájomné za pozemky

40,00 € 13. 02. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.strava MŠ

271,00 € 13. 02. 2017
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

tlačivá , kancel.potreby

19,70 € 13. 02. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 10. 02. 2017
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadov

109,71 € 10. 02. 2017
Autocambio, s.r.o. 36279951

posypová soľ

120,00 € 10. 02. 2017
Slov.ochr.zväz autorský 178454

Za použitie hudob.diel

20,40 € 10. 02. 2017
Združenie MVC 31769489

členský prísp.na rok 2017

10,00 € 08. 02. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha za plyn 2/17

134,00 € 07. 02. 2017
3Wslovakia, s.r.o. 36746045

ročná licencia-virt.cintorín

96,00 € 07. 02. 2017
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

299,64 € 07. 02. 2017
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl.za 1/17

47,27 € 07. 02. 2017
OZ Malokarpatský región 42364892

členský príspevok

278,00 € 06. 02. 2017
Obecný úrad Dubová 304735

prevádzkovanie pohrebiska

16,60 € 04. 02. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. PZ

24,36 € 01. 02. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. MŠ

104,81 € 01. 02. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. OB

20,84 € 01. 02. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. OÚ

521,41 € 01. 02. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en.VO(9)

-206,79 € 01. 02. 2017
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

členský prípevok na rok 2017

53,00 € 01. 02. 2017
NOMILAND,s.r.o. 36174319

materiál MŠ

82,80 € 31. 01. 2017
Bednár Montáže,s.r.o. 36238571

osviežovače MŠ Píla

28,28 € 31. 01. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu OÚ

4,49 € 31. 01. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčtovanie voda - obec.font.

2,24 € 30. 01. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčtovanie el.en. VO (171)

-53,17 € 26. 01. 2017
Zábavné učenie,cz 29261651

Pracovné pomôcky ,edukačné hry MŚ

71,89 € 26. 01. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu MŠ

2,24 € 24. 01. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

vyúčt.za plyn

230,31 € 24. 01. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu - cintorín

5,62 € 24. 01. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha za plyn 1/2017

134,00 € 23. 01. 2017
Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262

Publikácia Záver.účet

14,20 € 23. 01. 2017
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu 1.vývoz

112,41 € 23. 01. 2017
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

pracovné a učebné pomôcky MŠ

61,32 € 20. 01. 2017
Centr.depozitár CP SR 31338976

vedenie účtu Cenných papierov BVS

432,00 € 20. 01. 2017
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky pre zamestnancov

1 020,00 € 17. 01. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

nedopl.el.en. Dom smútku

32,62 € 31. 12. 2016
EQUILIBRIA,s.r.o. 36582051

Časopis "Píľanský občasník" 1/2016

62,64 € 31. 12. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režijné nákl.za cudz.stravn.MŠ

189,00 € 31. 12. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.poplatky za 12/2016

44,14 € 31. 12. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu 27.12.2016

91,61 € 31. 12. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu za 12/2016

299,64 € 31. 12. 2016
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

prepl.el.en. Dom smútku

-18,06 € 31. 12. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenáj.+čist.rohož MŠ

9,25 € 31. 12. 2016
Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503

ročný prístup Verejná správa

96,00 € 28. 12. 2016
ARIA BUILD,s.r.o. 44017332

stavebné práce LÁVKA

4 287,60 € 27. 12. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

134,73 € 27. 12. 2016
Zemné práce Igor Pútec 36949752

práce strojom KOMATSU WB 97 S - LÁVKA

492,00 € 19. 12. 2016
Michal Halás 43837018

práce na zábr.LÁVKA

1 001,00 € 19. 12. 2016
Autocambio, s.r.o. 36279951

posypová soľ

90,00 € 16. 12. 2016
Ferroplast Bau,s.r.o. 46762515

výroba zábradlia LÁVKA

577,10 € 16. 12. 2016
Oravec Juraj-AUREKO 17578701

materiál na LÁVKU

248,40 € 16. 12. 2016
Richard Mosoriak 43490671

elektroinštalačné práce DS

189,00 € 14. 12. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

289,80 € 13. 12. 2016
Obecný úrad Dubová 00304735

cestovné náhrady -škol.KEO

17,64 € 13. 12. 2016
AUTODOPRAVA-Hašan Vladimí 43824749

vývoz odpadu-veľkokapac.kontajn.

650,00 € 13. 12. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda - Materská škola

11,23 € 12. 12. 2016
NOMILAND,s.r.o. 36174319

pracovné pomôcky MŠ-ŠR

300,00 € 12. 12. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

118,95 € 12. 12. 2016
Disig,a.s. 35975946

certifikát elektronickej pečate

103,20 € 12. 12. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda -cintorín

20,22 € 12. 12. 2016
Richard Mosoriak 43490671

elektromontážne práce na Verej.osvetlení

409,00 € 09. 12. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.nákl.na cudzích stravn.MŠ 11/16

301,00 € 09. 12. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 09. 12. 2016
Ferroplast Bau,s.r.o. 46762515

výrobky na LÁVKU

91,87 € 05. 12. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telefónne poplatky

44,00 € 05. 12. 2016
Ing.Vladimír Kováč 11834374

geom.plán zameran.pozemkov

267,00 € 05. 12. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn za 12/2016

130,00 € 05. 12. 2016
Michal Halás 43837018

práce na výrobu zábradlia LÁVKA

195,00 € 05. 12. 2016
KEO, s.r.o. 36739464

Ročná licencia KEO

208,62 € 02. 12. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

299,64 € 02. 12. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

144,74 € 01. 12. 2016
Štátna ochrana prírody 17058520

vystavenie potvrdenia Revitaliz.jarku

63,00 € 01. 12. 2016
ELV PRODUKT,a.s. 34110135

stĺpy na Verejne osvetlenie

469,20 € 01. 12. 2016
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá pre knižnicu

4,96 € 29. 11. 2016
Štefan Jakubčík-Š.J.Nástr 41027451

výroba držiakov na LÁVKU

1 147,00 € 29. 11. 2016
Elektrobeno-Benjamin Belá 32821379

revízia DS

60,00 € 25. 11. 2016
Raven,a.s. 31595804

materiál na LÁVKU

710,40 € 23. 11. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 18. 11. 2016
Edison SK, s.r.o. 46694447

vianočné ozdoby

112,00 € 18. 11. 2016
Mesto Modra 00304956

nákl.staveb.úradu 3.Q.2016

326,67 € 14. 11. 2016
Juraj Zachar 41913086

zemné výkopové práce pri ČOV

396,00 € 14. 11. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režijné náklady za cudz.strav.MŠ

310,00 € 11. 11. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu 2x

255,62 € 09. 11. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

299,64 € 04. 11. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.poplatky 10/2016

52,48 € 04. 11. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Záloha za plyn OÚ, MŠ za 11/16

130,00 € 04. 11. 2016
EKO TONER,s.r.o. 47689650

toner do tlačiarne MŠ

17,70 € 03. 11. 2016
Soňa Jaslovská 45319791

analýza pozemkov - Hamra

1 000,00 € 02. 11. 2016
Evona electronic,s.r.o. 31341357

kamerový systém

118,00 € 27. 10. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

132,04 € 27. 10. 2016
NOMILAND,s.r.o. 36174319

hračky pre MŠ

69,00 € 27. 10. 2016
Fortuna Libri,a.s. 35720441

pracovné -učebné pomôcky MŠ

18,10 € 27. 10. 2016
Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404

tonery do tlačiarne

63,00 € 27. 10. 2016
RaJ GROUP, spol.s.r.o. 36820474

ESSET licencia na 2 roky

94,97 € 18. 10. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

945,00 € 17. 10. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenájom + čistenie rohož MŠ

12,84 € 14. 10. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režijné nákl.na cudzích stravn.MŠ

293,00 € 10. 10. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

231,99 € 10. 10. 2016
TURAY PLUS, s.r.o. 35875101

materiál na ČOV

36,66 € 07. 10. 2016
WebHouse, s.r.o 36743852

predĺženie domény-obecpila.sk

14,75 € 06. 10. 2016
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

učebné pomôcky pre MŠ

60,52 € 05. 10. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

Vývoz odpadu za 9/16

299,64 € 05. 10. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.poplatky za 9/16

44,62 € 05. 10. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

zálohy za plyn za 10/2016

130,00 € 05. 10. 2016
Bednár Montáže,s.r.o. 36238571

osviežovače

25,78 € 30. 09. 2016
Babičkina záhrada,s.r.o. 47877651

aromalampa

23,10 € 30. 09. 2016
Michal Záhora - MIZA 44052111

kancel.potr.-plast.pásky

23,76 € 30. 09. 2016
TURAY PLUS, s.r.o. 35875101

materiál na rekonš.ČOV

55,12 € 28. 09. 2016
Doprastav,a.s. 31333320

ložiská na lávku pre peších

960,00 € 28. 09. 2016
AQUATEC VFL, s.r.o. 43874355

Rekonštrukcia ČOV

222,19 € 27. 09. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

123,20 € 26. 09. 2016
NOMILAND,s.r.o. 36174319

pracovné pomôcky MŠ

90,57 € 26. 09. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda - cintorín

20,22 € 26. 09. 2016
Jaroslav Mikláš 44948034

vývoz ČOV

30,00 € 22. 09. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 21. 09. 2016
AQUATEC VFL, s.r.o. 43874355

Rekonštrukcia ČOV

3 882,00 € 21. 09. 2016
Richard Mosoriak 43490671

výmena svietidla VO /park OÚ/

80,00 € 12. 09. 2016
Ivanka Picková, Pallas-úč.pomô 48860948

pracovné pomôcky MŠ

112,76 € 12. 09. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

120,11 € 09. 09. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn za 9/16

130,00 € 07. 09. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

299,64 € 05. 09. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.poplatky

44,22 € 05. 09. 2016
Original trade,s.r.o. 48050296

pracovné pomôcky MŠ

96,38 € 05. 09. 2016
Michal Kačur TOPOR 32398263

lekárnička MŠ

29,59 € 05. 09. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

134,36 € 30. 08. 2016
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava auta MŠ

240,00 € 25. 08. 2016
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

tonery do fareb.tlačiarne

150,90 € 24. 08. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohož MŠ

5,66 € 19. 08. 2016
Igor Held-SLUVYP 50366521

stavebno montáž.práce

256,20 € 19. 08. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

122,42 € 18. 08. 2016
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá MŠ

23,77 € 18. 08. 2016
STAV-COLOR Betón,s.r.o. 47531746

Betón na opravu krajnice cesty

176,40 € 16. 08. 2016
Mgr.Pavol Kalmár 43858015

sprac.podkl.strateg.dokumentu

140,00 € 12. 08. 2016
FARM PROFI , s.r.o. 31359221

Lávka-rez.vod.lúčom

261,60 € 12. 08. 2016
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

doúčtovanie za audit 2015

270,00 € 05. 08. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

299,64 € 05. 08. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.popl. za 7/16

44,00 € 05. 08. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn OÚ+MŠ

130,00 € 03. 08. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

134,73 € 01. 08. 2016
Mesto Modra 304956

nákl.SPOL.STAVEB.ÚR.

240,93 € 29. 07. 2016
Jozef Šebora 11830905

reprezentačné -poh.

157,50 € 26. 07. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie rohož MŠ

12,84 € 21. 07. 2016
Infra Slovakia 44752423

prac.pomôcky MŠ

25,05 € 18. 07. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 260,00 € 18. 07. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.nákl.strava MŠ

97,00 € 15. 07. 2016
Pyroconsulta,s.r.o. 43866859

hasiace prístroje

96,00 € 14. 07. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.nákl.za stravn.MŠ

377,00 € 12. 07. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadov

136,27 € 12. 07. 2016
SLOV-LED plus, Anna Šufliarska 41797558

LED svietidlá Ver.osvetlenie

1 336,80 € 11. 07. 2016
ZALT, s.r.o. 35919442

uhlová brúska-AKT.ČINN.

59,90 € 08. 07. 2016
Ján Hajtmánek-SeVoTech 32829868

oprava povrch.čerpadla

114,00 € 08. 07. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telefónne poplatky

44,00 € 07. 07. 2016
LED en.sk 47355867

Led svietidlá na Ver.osvetl.

240,00 € 06. 07. 2016
Jozef Šebora 11830905

posedenie pre jubilantov

56,00 € 06. 07. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha za plyn

130,00 € 06. 07. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

359,71 € 04. 07. 2016
Richard Mosoriak 43490671

údržba Verej.osvetlenia

589,00 € 01. 07. 2016
CEWE,a.s. 31395937

zhotovenie fotografií detí MŠ

92,30 € 25. 06. 2016
Bednár Montáže,s.r.o. 36238571

osviežovače MŠ

16,42 € 25. 06. 2016
Adrián Melaj-Biznis plus 44086261

Hrnčeky s potlačou pre predškolákov

25,20 € 25. 06. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

116,26 € 25. 06. 2016
RIGHT POWER,a.s. 36366544

prepl.el.en.DS

-3,66 € 25. 06. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie rohože MŠ

12,84 € 24. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.vody-MŠ

22,46 € 22. 06. 2016
Slovenská pošta 36631124

tlač poštových poukazov

5,51 € 22. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda- fontánka

4,49 € 22. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.vody - OÚ

7,86 € 22. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.vody-cintorín

79,74 € 22. 06. 2016
Obecný úrad Dubová 00304735

prenájom autobusu pre MŠ

20,00 € 21. 06. 2016
CBS spol.s.r.o. 36754749

fotograf.obce - 2.časť platby

70,80 € 20. 06. 2016
Mikroregion Cervený Kameň 30795915

členský príspevok 2016

63,30 € 16. 06. 2016
V-Elektra Slovakia,a.s. 36421693

vyúčt.plynu

1 381,44 € 15. 06. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu na skladku

124,34 € 10. 06. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu na skládku

250,60 € 10. 06. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn

130,00 € 10. 06. 2016
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telef.poplatky

44,48 € 07. 06. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu-kovy

9,36 € 06. 06. 2016
Čajkovič Vladimír 34674951

výmena plynového kotla

1 320,00 € 06. 06. 2016
ZSE Energia, a.s. 36677281

preplatok el.en. MŠ

-52,21 € 06. 06. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

359,71 € 03. 06. 2016
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava motor.voz.MŠ

77,00 € 03. 06. 2016
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 36665134

škol.multilicencie pre PC

199,90 € 03. 06. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režijné nákl.na stravníkov MŠ

373,00 € 02. 06. 2016
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

Počítač

560,28 € 01. 06. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohože MŠ

12,84 € 01. 06. 2016
ekupo,s.r.o. 47083832

mater.MŠ

9,18 € 31. 05. 2016
Ihračkárství, s.r.o. 02768411

indian.čel

35,48 € 31. 05. 2016
Mesto Modra 00304956

STAV.ÚR.

198,95 € 27. 05. 2016
TURAY PLUS, s.r.o. 35875101

materiál

90,87 € 27. 05. 2016
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

prac.p.MŠ

136,50 € 27. 05. 2016
FORTIS Projekčné služby 45708037

tlač proj.

100,00 € 25. 05. 2016

Stránky