Faktúry

Dodávateľzoradiť zostupne IČO Popis plnenia Cena Dátum
Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404

Tonery VZ + ŠR + volby

113,00 € 19. 02. 2019
Jaroslav Benjaluk 43517706

kúrenárske práce-kostol

500,00 € 24. 11. 2017
Jaroslav Mikláš 44948034

vývoz ČOV

30,00 € 22. 09. 2016
Jozef Nilaš 36951595

Rebríky pre DhZ

336,50 € 13. 07. 2012
Jozef Šebora 11830905

reprezent.

72,00 € 09. 07. 2015
Jozef Šebora 0011830905

stravné

55,80 € 19. 11. 2013
Jozef Šebora 11830905

posedenie pre jubilantov

56,00 € 06. 07. 2016
Jozef Šebora 11830905

strava - VOLBY VÚC

61,80 € 07. 11. 2017
Jozef Šebora 11830905

Strava - VOLBY EÚ

65,40 € 03. 06. 2019
Jozef Šebora 11830905

Strava -rokovanie ZMOMR

168,00 € 10. 06. 2019
Jozef Šebora 11830905

Strava-voľby 1.kolo

65,40 € 25. 03. 2019
Jozef Šebora 11830905

strava - ZMOMR

180,00 € 02. 06. 2017
Jozef Šebora 11830905

stravné

60,00 € 18. 06. 2015
Jozef Šebora 11830905

strava Volby

55,80 € 31. 05. 2014
Jozef Šebora 0011830905

strava-volby

55,80 € 05. 04. 2014
Jozef Šebora 11830905

strava-jubilanti

72,00 € 01. 07. 2019
Jozef Šebora 11830905

reprezent.-obedy jubil.+ pohod.

216,00 € 06. 07. 2018
Jozef Šebora 11830905

reprezentačné -poh.

157,50 € 26. 07. 2016
Jozef Šebora 11830905

strava-hody

108,00 € 09. 07. 2019
Jozef Šebora 11830905

strava porada

120,00 € 10. 08. 2014
Jozef Šebora 11830905

stravné -VOLBY 2.kolo

65,40 € 05. 04. 2019
Jozef Šebora 11830905

reprezentačné - Jubilanti a novorod.deti

129,80 € 02. 08. 2017
Jozef Šebora 0011830905

strava-volby

55,80 € 20. 03. 2014
Jozef Šebora 11830905

strava-reprezentačné

94,00 € 18. 07. 2017
Jozef Šebora 11830905

Poskytn.stravy-VOLBY

65,40 € 15. 11. 2018
Jozef Šebora 11830905

Strava - VOLBY

69,60 € 13. 03. 2020
Jozef Šebora 11830905

Strava - VOLBY

58,80 € 09. 03. 2016
Jozef Šebora 0011830905

stravné

55,80 € 03. 12. 2013
Jozef Smrhola-OLYMP 32581190

propag.materiál

139,08 € 04. 05. 2017
JRK Waste Managment s.r.o.

kompostéry JRK 900 Silo

89,14 € 21. 03. 2011
Junior-Slavomír Binčík 34391509

Prac.pomôcky MŠ-ŠR

124,77 € 13. 12. 2019
Juraj Oravec AUREKO 17578701

klampiarsky materiál

1 202,38 € 28. 11. 2012
Juraj Zachar 41913086

zemné výkopové práce pri ČOV

396,00 € 14. 11. 2016
KEO, s.r.o. 36739464

Ročná licencia KEO nr.2020

225,63 € 29. 11. 2019
KEO, s.r.o. 36739464

Ročná licencia KEO

208,62 € 02. 12. 2016
KEO, s.r.o. 0036739464

učto-Win

59,88 € 10. 04. 2014
KEO, s.r.o. 0036739464

údrž.KEO

193,63 € 26. 11. 2013
KEO, s.r.o. 36739464

poplatok software

23,88 € 19. 10. 2012
KEO, s.r.o. 0036739464

školenie

98,00 € 18. 11. 2013
KEO, s.r.o. 36739464

ludrži.KEO

216,30 € 11. 11. 2015
KEO, s.r.o. 36739464

ročná licencia KEO

225,63 € 16. 11. 2018
KEO, s.r.o. 36739464

účtovný software

50,57 € 19. 01. 2012
KEO, s.r.o. 36739464

udžiavací poplatok KEO

172,16 € 03. 12. 2013
KEO, s.r.o. 36739464

Ročná licencia KEO na r.2018

208,60 € 11. 12. 2017
KEO, s.r.o. 0036739464

aktualizácia softwaru

54,90 € 06. 08. 2013
KEO, s.r.o. 36739464

školenie KEO

98,00 € 21. 11. 2012
KEO,s.r.o. 36739464

reg.obyvat.

54,90 € 02. 09. 2013
KERAMIKA 30938368

Predvádz.výroby keramiky

100,00 € 07. 06. 2018
KERZAM 17605181

výsadba - cintorín

789,59 € 11. 12. 2017
kIčIN 30052793

alarm

950,00 € 14. 09. 2012
KIKOSHOP,s.r.o. 47890215

Pracovné pomôcky MŠ-ŠR

37,79 € 17. 12. 2018
KOBASEAL, s.r.o. 36802603

substrát na izbové kvetiny

6,26 € 12. 10. 2017
KOMENSKY,s.r.o. 43908977

administr.popl.za sprístupn. balíčka MŠ

9,00 € 21. 01. 2019
KREMER publishing,s.r.o. 47609141

propagácia

100,00 € 24. 11. 2015
KREMER publishing,s.r.o. 47609141

propag.obc

350,00 € 11. 01. 2016
KVANT spol.s.r.o.,Bratislava 31398294

Interaktívna tabuľa MŠ

1 998,00 € 26. 05. 2017
Ladislav Farmadin-topgarden 36931241

hydranty na cintorín

546,90 € 13. 07. 2018
Ladislav Farmadin-topgarden 36931241

Mosadzná záhr.batéria - cintorín

53,30 € 27. 03. 2019
Ladislav Held-SLUVYP 41493699

prenájom vzsokozdv.plošiny

42,40 € 02. 08. 2019
Ladislav Held-SLUVYP 41493699

Prenájom vysokozdviž.plošiny

279,60 € 26. 04. 2019
Ladislav Held-SLUVYP 41493699

údržba VO

123,60 € 06. 11. 2015
Ladislav Toth-voda-kúrenie-ply 34409599

rekonš.MŠ

250,00 € 28. 07. 2014
Látky Mráz, s.r.o. 24655317

Materiál-prac.pomôcky MŠ

42,28 € 28. 05. 2019
Látky Mráz, s.r.o. 24655317

Látky

21,50 € 23. 03. 2017
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

reprezent.

48,00 € 14. 07. 2014
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

turnaj.poh

39,60 € 03. 07. 2015
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

tlač nálepiek na smetné nádoby

88,92 € 18. 04. 2017
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

Turnajové sošky

39,60 € 28. 06. 2018
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

Razítlo TRODAT

18,00 € 11. 02. 2020
LB DESIGN,s.r.o. 0036747599

reprezentačné - poháre

40,48 € 09. 07. 2013
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

info tab.

371,20 € 23. 12. 2015
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

Tlač nálep.na smetné nád.

150,00 € 18. 05. 2018
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

Nálepky na smetné nádoby

84,00 € 03. 06. 2019
LED en.sk 47355867

Led svietidlá na Ver.osvetl.

240,00 € 06. 07. 2016
Led-SOLAR

kúpa svietidiel VO

1 080,00 € 28. 11. 2011
LEDart, s.r.o. 50020552

LED svietidlo MŠ

13,98 € 31. 05. 2018
LEON global,s.r.o. 36284238

dezinfekcia na ruky

150,00 € 06. 04. 2020
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Nájom garáží

19,20 € 05. 09. 2018
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

prenájom garáží

19,20 € 28. 12. 2018
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

prenájom garáží

19,20 € 05. 04. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Prenájom garáží

19,20 € 04. 02. 2020
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Prenájom garáží

19,20 € 02. 12. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

prenájom garáží

19,20 € 04. 10. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

prenájom garáží

19,20 € 14. 04. 2020
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Prenájom garáží

19,20 € 16. 03. 2020
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

prenájom garáží

19,20 € 05. 08. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Nájom Garáží

19,20 € 02. 11. 2018
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

prenájom garáží

19,20 € 06. 05. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

prenájom garáží

19,20 € 04. 07. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

nájom garáží

19,20 € 01. 10. 2018
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

pstruhy

1 980,00 € 20. 10. 2015
LESY SR,š.p., o.z. 0036038351

nájom za pozemky

116,00 € 12. 08. 2013
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Prenájom garáží

19,20 € 16. 01. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Prenájom Garáží

19,20 € 04. 06. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

prenájom garáží

19,20 € 06. 09. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Prenájom garáží

19,20 € 03. 12. 2018
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Prenájom garáží

19,20 € 31. 12. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

prenájom garáží

19,20 € 09. 07. 2018
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Prenájom garáží

19,20 € 04. 03. 2019
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Prenájom garáží za 7/2018

19,20 € 06. 08. 2018
LESY SR,š.p., o.z. 36038351

Prenájom garáže

19,20 € 05. 11. 2019
LIA affari,s.r.o. 48108634

upratovací mop MŠ

49,09 € 26. 04. 2019
Liesko-stav, s.r.o. 35724552

materiál chodník

4 013,68 € 30. 07. 2012
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenáj.rohož MŠ

7,84 € 01. 04. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenájom + čistenie rohož MŠ

12,84 € 14. 10. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ

9,59 € 24. 07. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ

13,18 € 06. 12. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 13. 10. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 10. 02. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 21. 07. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čist.+ prenájom rohož MŠ

9,25 € 17. 09. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čist.+ prenájom rohož MŠ

5,66 € 03. 04. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Čistenie + prenájom rohož MŠ

13,18 € 05. 03. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ

10,44 € 11. 02. 2020
Lindstrom,s.r.o. 35742364

4istenie+prenájom rohož MŠ

13,18 € 31. 12. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ

6,00 € 16. 08. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie rohož MŠ

12,84 € 21. 07. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Čistenie + prenájom rohož MŠ

13,18 € 02. 05. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

rohož MŠ

13,18 € 25. 06. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

13,18 € 13. 11. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie rohože MŠ

12,84 € 24. 06. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 18. 11. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie +prenájom rohož MŠ

9,25 € 06. 03. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 21. 09. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohože MŠ

12,84 € 01. 06. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,59 € 04. 04. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ

13,18 € 11. 11. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

14,35 € 07. 04. 2020
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Čistenie + prenájom rohož MŠ

9,59 € 11. 10. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ

12,84 € 07. 02. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož- MŠ

13,18 € 04. 02. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Čistenie + prenájom rohož MŠ

14,35 € 06. 03. 2020
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Prenájom + čistenie rohož MŠ

13,18 € 24. 05. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,59 € 31. 12. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čist.+prenájom rohož MŠ

12,84 € 25. 05. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 09. 12. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 26. 05. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

5,66 € 20. 08. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 02. 05. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 14. 09. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 15. 10. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenáj.rohož MŠ

12,84 € 08. 12. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohož MŠ

5,66 € 19. 08. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 26. 04. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohož MŠ

12,84 € 04. 04. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie +prenájom rohož MŠ

9,25 € 02. 05. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

5,66 € 18. 08. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenáj.+čist.rohož MŠ

9,25 € 31. 12. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ 12/17

9,25 € 31. 12. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenájom + čistenie rohož MŠ

9,25 € 10. 11. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

4istenie+prenájom rohož MŠ

9,59 € 13. 09. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 19. 07. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

13,18 € 10. 12. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 22. 06. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ

12,84 € 05. 03. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 22. 06. 2017
Lubomír Cierny 40909735

info tabula-cintorín

88,00 € 16. 05. 2016
Ľubomír Čierny

orientačná tabuľa na cintorín

108,00 € 15. 07. 2011
Lunzo, s.r.o. 06667678

Materiál MŠ

23,67 € 31. 12. 2019
M.Cup, s.r.o. 31327435

materiál - IHRISKO

320,40 € 24. 06. 2019
M.Cup, s.r.o. 31327435

materiál na opravu ihriska

232,56 € 17. 06. 2019
M.Cup, s.r.o. 31327435

materiál IHRISKO

14,40 € 28. 06. 2019
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

elektr.energia za 3/2020

263,26 € 13. 03. 2020
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

elektrická energia za 9/2019

282,17 € 03. 09. 2019
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

el.energia za 12/2019

282,17 € 03. 12. 2019
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

el.energia za 7/2019

282,17 € 02. 07. 2019
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

el.energia 7 OM za 5/2019

282,17 € 03. 05. 2019
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

el.energia

282,17 € 04. 11. 2019
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

el.energia za 6/2019

282,17 € 05. 06. 2019
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

el.energia za 10/2019

282,17 € 02. 10. 2019
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

el.energia za 8/2019

282,17 € 01. 08. 2019
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

el.energia za 2/2020

263,26 € 12. 02. 2020
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

El.eneregia - 7 odber.miest za 4/19

282,17 € 08. 04. 2019
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

el.energia za 4/2020

263,26 € 14. 04. 2020
Magsy SK,s.r.o. 36347337

mater.MŠ

10,94 € 30. 03. 2016
MAPA Slovakia Digital,s.r.o. 45325600

ročný aktual.popl.na r.2019-mapový port.

180,00 € 17. 12. 2018
MAPA Slovakia Digital,s.r.o. 45325600

Sumarizačná tabuľka dane + odpad

360,00 € 23. 05. 2019
MAPA Slovakia Digital,s.r.o. 45325600

ortofotomapa do mapov.portálu

180,00 € 25. 05. 2018
MAPA Slovakia Digital,s.r.o. 45325600

digitaliz.IS vodovod do mapového portálu

120,00 € 26. 03. 2018
MAPA Slovakia Digital,s.r.o. 45325600

Ročný aktual.popl. mapový portál

180,00 € 11. 12. 2019
MAPA Slovakia Digital,s.r.o. 45325600

Prístup do mapového portálu obce

360,00 € 26. 03. 2018
Marcel Nagy-Real Interiér 43273874

montážne práce OB

860,00 € 24. 01. 2018
Marcel Nagy-Real Interiér 43273874

kryt-piesk

600,00 € 04. 12. 2015
Marcel Nagy-Real Interiér 43273874

Polica regálová -knižnica

220,00 € 28. 12. 2018
Marcel Nagy-Real Interiér 43273874

Výmena stolov.plata v MŠ

41,00 € 08. 04. 2019
Marcel Nagy-Real Interiér 43273874

dvere MŠ

330,00 € 16. 04. 2015
Marcela Faturová-Fire system 41827449

hasičské potreby

876,70 € 01. 07. 2012
Marek Áč-ARBORIA 44664559

arboristické práce-ošetrenie lipy a jab

250,00 € 12. 10. 2018
Marek Byrtus 87508486

Kostým mikulášske

57,81 € 10. 12. 2018
Marian Kudla 41565444

preliezky

1 460,00 € 05. 10. 2015
Mário Gašparovič-Autodoprava 43233881

dresy futb

264,00 € 03. 08. 2015
Marius Pedersen

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

256,57 € 07. 04. 2011
Marius Pedersen

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

254,43 € 10. 02. 2011
Marius Pedersen

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

44,98 € 07. 04. 2011
Marius Pedersen

vývoz odpadu

44,98 € 06. 05. 2011
Marius Pedersen

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu, vývoz 1100 l komunál

66,90 € 11. 02. 2011
Marius Pedersen

odvoz odpadu

268,68 € 06. 05. 2011
Marius Pedersen

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

301,55 € 06. 01. 2011
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu za 3/2020

0,00 € 15. 04. 2020
Marius Pedersen, a.s. 0034115901

vývoz odpadu

321,92 € 02. 04. 2013

Stránky