Faktúry

Dodávateľ IČO Popis plnenia Cenazoradiť zostupne Dátum
Mesto Modra 304956

Náklady Spol.staveb.úradu 4-6/2017

362,22 € 04. 08. 2017
Richard Mosoriak 43490671

elektromontážne práce VO

369,00 € 05. 02. 2020
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpa

369,07 € 07. 03. 2016
LB DESIGN,s.r.o. 36747599

info tab.

371,20 € 23. 12. 2015
Compeko Brezno,s.r.o. 36014656

spracov.dokument. GDPR

372,00 € 08. 10. 2018
AQUATEC VFL, s.r.o. 43874355

Oprava ČOV

372,00 € 15. 04. 2019
ZŠ s MŠ 36062197

režijné nákl.na stravníkov MŠ

373,00 € 02. 06. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

373,33 € 07. 12. 2015
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odp.

373,33 € 07. 07. 2015
ZSE

Nedoplatok - OÚ

373,86 € 17. 01. 2011
ZŠ s MŠ 36062197

režij.nákl.za stravn.MŠ

377,00 € 12. 07. 2016
Richard Mosoriak 43490671

údržba verejného osvetlenia

380,00 € 07. 12. 2012
Mesto Modra 304956

nákl.spol.staveb.úradu za 1.Q.2017

382,48 € 22. 05. 2017
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000

stervné lístky

384,00 € 07. 12. 2012
DUŠO, s.r.o. 46157921

matrace MŠ

384,00 € 03. 10. 2014
Mesto Modra 00304956

Náklady spoloč.staveb.ŕadu 4-6/2019

386,52 € 28. 08. 2019
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 0036391000

strav.lís.

390,00 € 30. 09. 2013
Mesto Modra 00304956

náklady SPOL.STAVEB.ÚRADU

390,49 € 15. 02. 2018
Marius Pedersen, a.s. 0034115901

vývoz odp.

391,66 € 02. 12. 2013
Juraj Zachar 41913086

zemné výkopové práce pri ČOV

396,00 € 14. 11. 2016
Skládka odpadov-Dubová 0035793848

uloženie odpadu

401,69 € 02. 05. 2013
ZŠ s MŠ 36062197

režijný popl. strava MŠ

402,00 € 14. 10. 2019
Playsystem,s.r.o. 36601411

Gumená dlažba na det.ihrisko MŠ

405,00 € 29. 10. 2019
SPP, a.s. 35815256

dodávka plynu

405,00 € 21. 10. 2012
Roman Saloň 34944699

doprava betónových podvalov

408,00 € 13. 03. 2012
Richard Mosoriak 43490671

elektromontážne práce na Verej.osvetlení

409,00 € 09. 12. 2016
Mesto Modra 00304956

Náklady STAVEB.Úradu 4.Q.2018

409,25 € 25. 03. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn za 1/2018

411,00 € 18. 01. 2018
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

411,97 € 13. 04. 2017
Pro Implement,s.r.o. 46255371

PHSR

412,00 € 16. 10. 2015
Richard Mosoriak 43490671

elektromont.práce

418,00 € 06. 07. 2018
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.služ

420,00 € 08. 04. 2016
Autodoprava Antošík,s.r.o. 46926453

Vývoz veľkokap.kontajnerov

420,00 € 20. 12. 2019
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.slu.

420,00 € 02. 01. 2016
MH-geo,s.r.o. 47561921

geodet.zamer.Podhorská ul.

420,00 € 10. 04. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

dodávka plynu

420,00 € 16. 04. 2013
Šebora Ľubomír, Častá 40547230

čistenie odvodňov.kanála / 16 RD pri Hám

420,00 € 03. 11. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

Režijný popl. strava MŠ

424,50 € 09. 05. 2019
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu

429,49 € 30. 08. 2014
Centr.depozitár CP SR 31338976

vedenie účtu Cenných papierov BVS

432,00 € 20. 01. 2017
3W Slovakia s.r.o.

licencia software + spracovanie digitalizácie cintorína

433,50 € 20. 04. 2011
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

plyn

444,00 € 18. 11. 2013
Vertheim, s.r.o. 683990

plechy

447,12 € 12. 10. 2012
Obec Dubová 00304735

Režijný popl.strava MŠ za 2/20 + 3/20

450,00 € 23. 04. 2020
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

450,00 € 04. 06. 2014
Ing.arch.Peter Dodok 40103111

Projekt.dokum.-Opatrenia klimatické zmen

450,00 € 20. 12. 2019
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474

školenie-zákl.prípr.členov hasič.jednotk

450,00 € 28. 11. 2018
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 0036391000

strav.lístky

450,00 € 05. 02. 2014
ZŠ s MŠ 36062197

režijné popl. strava MŠ

457,50 € 10. 06. 2019
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en. OÚ,DS,PZ

461,11 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

461,11 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

466,39 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

466,39 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

466,39 € 16. 04. 2014
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.strava MŠ

466,50 € 17. 07. 2019
ELV PRODUKT,a.s. 34110135

stĺpy na Verejne osvetlenie

469,20 € 01. 12. 2016
Elektrosped.a.s. 35765038

Služobný telefón starostu

470,70 € 27. 03. 2019
SIGNATECH, spol.s.r.o. 44690118

tabuľa CHo

475,20 € 24. 06. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odp.+veľkokap.kont.

478,90 € 09. 07. 2018
CNS EuroGrants,s.r.o. 0045421153

projektové poradenstvo

480,00 € 01. 08. 2013
CNS EuroGrants,s.r.o. 0045421153

projektové poradenstvo

480,00 € 01. 08. 2013
Zemné práce Igor Pútec 36949752

práce strojom KOMATSU WB 97 S - LÁVKA

492,00 € 19. 12. 2016
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

497,64 € 31. 01. 2013
Richard Mosoriak 43490671

elektroinštalačné práce na Ver.osvetlení

498,00 € 11. 12. 2017
Boyser,s.r.o.Prešov 44628846

Čerpadlo na závlahu

498,00 € 19. 07. 2017
Cernák Ján-stolárstvo 30036101

info tabul

500,00 € 11. 11. 2015
AUTODOPRAVA-Hašan Vladimí 0043824749

vývoz odp.

500,00 € 03. 12. 2013
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 0034422455

audit

500,00 € 02. 05. 2013
Milan Vandák 35083077

oprava strechy

500,00 € 19. 02. 2018
Jaroslav Benjaluk 43517706

kúrenárske práce-kostol

500,00 € 24. 11. 2017
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

504,00 € 07. 12. 2015
Playsystem,s.r.o. 36601411

montáž hracej zostavy- VZ

508,80 € 05. 11. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

plyn

509,00 € 17. 03. 2014
Richard Mosoriak 43490671

Elektroinštalačné práce VO

514,00 € 06. 12. 2018
Richard Mosoriak 43490671

Elektromont.práce VO

516,00 € 21. 06. 2019
AUTODOPRAVA-Hašan Vladimí 43824749

vývoz odp.

520,00 € 07. 12. 2015
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. OÚ

521,41 € 01. 02. 2017
SPP

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

522,00 € 15. 03. 2011
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

plyn

523,00 € 16. 12. 2013
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

počítač

527,76 € 21. 08. 2015
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava auta MŠ

532,00 € 05. 06. 2019
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

532,04 € 08. 07. 2013
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

536,00 € 05. 12. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

zál.plyn

540,00 € 17. 02. 2014
Ladislav Farmadin-topgarden 36931241

hydranty na cintorín

546,90 € 13. 07. 2018
Richard Mosoriak 43490671

údrž.VO

547,00 € 07. 12. 2015
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

vyúčtovanie plyn za r.2017

548,96 € 31. 12. 2017
SPP

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

553,00 € 15. 02. 2011
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

553,31 € 27. 04. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

plyn

557,00 € 15. 01. 2014
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

notebok

557,95 € 14. 02. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

vyúč.plyn

558,28 € 13. 06. 2015
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

Počítač

560,28 € 01. 06. 2016
ZALT, s.r.o. 35919442

krovinorez DOLMAR

569,90 € 17. 07. 2018
SPP

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

571,00 € 17. 01. 2011
Ferroplast Bau,s.r.o. 46762515

výroba zábradlia LÁVKA

577,10 € 16. 12. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu 2 x + veľkokapac.kont.

582,72 € 22. 05. 2017
HAGARD:HAL, s.r.o. 50111990

LED svietidlá -projekt BSK -VZ

584,21 € 11. 12. 2019
Richard Mosoriak 43490671

údržba Verej.osvetlenia

589,00 € 01. 07. 2016
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

notebok + taška

599,34 € 13. 10. 2017
Marcel Nagy-Real Interiér 43273874

kryt-piesk

600,00 € 04. 12. 2015
Peter Pokorný P-P 34406654

montáž kúrenia MŠ

600,00 € 25. 08. 2014
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474

Školné pre členov DHZO

600,00 € 11. 12. 2018
Autodoprava Antošík,s.r.o. 46926453

Vývoz veľkokapacit.kontajm.

600,00 € 18. 12. 2018
Mosoriak Richard Elektroinštalácie 43490671

údržba VO

605,00 € 25. 06. 2012
SPP, a.s. 35815256

dodávka zemného plynu

615,00 € 05. 03. 2012
KERZAM 17605181

okrasné a ovoc.dreviny-svah cintorín

640,00 € 19. 12. 2018
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

audit 2016

650,00 € 12. 05. 2017
PROMT AUDIT, s.r.o. 36252158

Overenie IUZ za r.2018

650,00 € 02. 12. 2019
AUTODOPRAVA-Hašan Vladimí 43824749

vývoz odpadu-veľkokapac.kontajn.

650,00 € 13. 12. 2016
PROMT AUDIT, s.r.o. 36252158

Audit za r.2017

650,00 € 29. 11. 2018
SPP, a.s. 35815256

dodávka zemného plynu

652,00 € 03. 02. 2012
ICTQ Malta 21723732

Kurz angličtiny-starosta

660,00 € 21. 03. 2018
Ing.Robert Sadloň 40550168

Podkl.k projekt.dokum.Hámra

660,00 € 03. 12. 2019
SPP, a.s. 35815256

dodávka plynu

669,00 € 05. 11. 2012
SPP, a.s. 35815256

dodávka plynu

673,00 € 04. 01. 2012
FEREX, s.r.o. Nitra 17682258

Odpadové nádoby na separ.zber

675,68 € 18. 12. 2018
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky pre zamestnancov obce

680,00 € 22. 11. 2017
ZSE

dodávka a distribúcia elektriny

688,42 € 28. 03. 2011
Michal Miškovič 44811896

práca odborného garanta

700,00 € 21. 03. 2012
PK-Mažgút s.r.o 0046345922

projektová dokumentácia

700,00 € 07. 05. 2013
Š.J. Nástrojár 41027451

oprava vypustu

700,00 € 27. 03. 2012
Arthur technology s.r.o. 44219814

konferenčné stoličky

700,01 € 29. 02. 2012
Raven,a.s. 31595804

materiál na LÁVKU

710,40 € 23. 11. 2016
DOXX-stravné lístky spol. s r.o.

nákup stravných lístkov pre zamestnancov OU

712,50 € 25. 02. 2011
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

749,30 € 22. 04. 2013
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

749,30 € 11. 07. 2013
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

749,30 € 17. 10. 2013
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 0036391000

stravné lístky

750,00 € 15. 05. 2013
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

dodávka plynu

768,00 € 14. 03. 2013
DAX TRADE SK,s.r.o. 50802097

Nádrž -projekt / Klimat.zm./

770,64 € 09. 12. 2019
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. Obecný úrad

777,89 € 31. 12. 2017
SPP, a.s. 35815256

dodávka plynu

789,00 € 04. 12. 2012
KERZAM 17605181

výsadba - cintorín

789,59 € 11. 12. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

dodávka plynu

814,00 € 15. 02. 2013
SPP, a.s. 35815256

dodávka plynu

820,62 € 25. 05. 2012
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

dodávka plynu

840,00 € 15. 01. 2013
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

842,85 € 16. 07. 2019
SLOV-LED plus, Anna Šufliarska 41797558

led svetlá VO

848,40 € 15. 04. 2014
SLOV-LED plus, Anna Šufliarska 41797558

LED svietidlá na VO

853,20 € 12. 10. 2017
Marcel Nagy-Real Interiér 43273874

montážne práce OB

860,00 € 24. 01. 2018
Richard Mosoriak 43490671

Elektromont.práce OÚ

862,00 € 02. 09. 2019
Marcela Faturová-Fire system 41827449

hasičské potreby

876,70 € 01. 07. 2012
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

900,00 € 02. 10. 2014
ŠUPA technika 11906022

komun.posýpač

900,00 € 06. 02. 2018
Oravec Juraj-AUREKO 17578701

Materiál na oplot.cintorína

923,17 € 20. 12. 2019
TURAY PLUS, s.r.o. 35875101

mater.rekonš.MŠ

931,31 € 19. 08. 2014
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

945,00 € 17. 10. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 04. 05. 2015
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 03. 09. 2015
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 02. 05. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

strav.líst

945,00 € 13. 01. 2016
Ing.arch.Martin Čomor 0043881131

projektová dokumentácia

950,00 € 05. 08. 2013
kIčIN 30052793

alarm

950,00 € 14. 09. 2012
PK-Mažgút s.r.o 0046345922

projektová dokumentácia

950,00 € 05. 08. 2013
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.a konz.sl.

960,00 € 22. 09. 2014
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

konzul.a porad.sl.

960,00 € 21. 07. 2014
CNS EuroGrants,s.r.o. 45421153

porad.a konz.služby

960,00 € 19. 05. 2014
Ecoplanet Slovakia ,s.r.o. 50184539

Projekt - Mokraďový biotop

960,00 € 19. 02. 2020
Doprastav,a.s. 31333320

ložiská na lávku pre peších

960,00 € 28. 09. 2016
TOBYK,s.r.o. 36726711

izolác.MŠ

998,57 € 08. 10. 2015
CNS EuroGrants,s.r.o. 0045421153

porad.sl.

999,60 € 20. 03. 2014
ENTUS PRO s.r.o. 47520213

služby VO-chodníky

1 000,00 € 12. 08. 2014
Ing. Michal Miškovič 44811896

projektová dokumentácie 2. realizačný projekt ÚV

1 000,00 € 28. 01. 2012
ENTUS PRO s.r.o. 47520213

posk.sl.VO

1 000,00 € 11. 04. 2016
Alligo

zálohová faktúra k vybaveniu multiihriska

1 000,00 € 30. 05. 2011
Soňa Jaslovská 45319791

analýza pozemkov - Hamra

1 000,00 € 02. 11. 2016
ENTUS PRO s.r.o. 47520213

Verejné obstar.

1 000,00 € 14. 05. 2014
Michal Halás 43837018

práce na zábr.LÁVKA

1 001,00 € 19. 12. 2016
SLOV-LED plus, Anna Šufliarska 41797558

LED sviet.

1 003,20 € 21. 10. 2015
Richard Mosoriak

údržba o oprava verejného osvatlenia

1 013,00 € 13. 04. 2011
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 020,00 € 24. 04. 2018
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 020,00 € 12. 04. 2017
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky pre zamestnancov

1 020,00 € 17. 01. 2017
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 020,00 € 12. 07. 2017
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 020,00 € 24. 01. 2018
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

1 030,40 € 26. 07. 2019
I.P.R.

odstraňovanie naplavenín po povodni

1 048,80 € 31. 08. 2011
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky pre zamestnancov

1 080,00 € 15. 10. 2018
Led-SOLAR

kúpa svietidiel VO

1 080,00 € 28. 11. 2011
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

1 080,00 € 26. 04. 2019
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Za stravné lístky pre zamestnancov

1 080,00 € 14. 01. 2019
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

1 085,65 € 21. 01. 2013
Ing.arch.Peter Dodok 40103111

Projektová dokumentácia PZ

1 100,00 € 26. 07. 2019
MEVA-SK,s.r.o. Rožňava 31681051

Dodanie smetných nádob 120 l

1 132,80 € 22. 05. 2017
Štefan Jakubčík-Š.J.Nástr 41027451

výroba držiakov na LÁVKU

1 147,00 € 29. 11. 2016
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

1 175,20 € 13. 06. 2018
MEVA-SK,s.r.o. Rožňava 31681051

Plastové odpadové nádoby-žlté

1 186,56 € 11. 06. 2019
STAVDACH, s.r.o. 36826308

mater.rekonš.MŠ

1 192,75 € 06. 09. 2014
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 0036391000

stravné lístky

1 200,00 € 28. 01. 2013
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

Stravné lístky

1 200,00 € 23. 03. 2020
Juraj Oravec AUREKO 17578701

klampiarsky materiál

1 202,38 € 28. 11. 2012
Vývoz odpadu

odvoz odpadu z povodní

1 250,00 € 20. 08. 2011
Demolation Trans,s.r.o. 47400595

Zemné práce - Hámra

1 254,00 € 13. 05. 2019
DOXX-Stravné lístky,s.r.o 36391000

stravné lístky

1 260,00 € 18. 07. 2016
R. Mosoriak

Oprava verejného osvetlenia

1 299,00 € 19. 12. 2011
Čajkovič Vladimír 34674951

výmena plynového kotla

1 320,00 € 06. 06. 2016
SLOV-LED plus, Anna Šufliarska 41797558

LED svietidlá Ver.osvetlenie

1 336,80 € 11. 07. 2016
ZSE

Nedoplatok

1 353,92 € 17. 01. 2011
Oravec Juraj-AUREKO 17578701

materiál MŠ-rekonštr.

1 362,58 € 30. 05. 2014

Stránky