Faktúry

Dodávateľ IČO Popis plnenia Cenazoradiť zostupne Dátum
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn za 8/2017 OU + MŠ

170,00 € 04. 08. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn za 11/2017

170,00 € 03. 11. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn za 5/2017

170,00 € 04. 05. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn OÚ + MŠ

170,00 € 09. 03. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

zálohy - plyn OÚ, MŠ

170,00 € 04. 07. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn za 4/2017

170,00 € 04. 04. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn za 10/2017

170,00 € 04. 10. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Záloha plyn za 12/17

170,00 € 05. 12. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn za 6/2017

170,00 € 05. 06. 2017
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

170,84 € 21. 05. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Vyúčtovanie za plyn

170,89 € 19. 06. 2018
KEO, s.r.o. 36739464

udžiavací poplatok KEO

172,16 € 03. 12. 2013
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

172,51 € 18. 11. 2019
TOPlast,a.s. 36213241

plastový profil na lavičky

174,00 € 12. 10. 2017
Mesto Modra 00304956

staveb.úra

174,81 € 17. 07. 2015
Ing. Alžbeta Kupková - PROMT AUDIT 34422455

záverečný audit

175,00 € 16. 04. 2012
Ing. Alžbeta Kupková - PROMT AUDIT 34422455

audítorské služby

175,00 € 20. 01. 2012
ZMOS Malokarp.regiónu 0030797209

člen.prís.

175,00 € 17. 01. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

175,34 € 19. 08. 2019
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.stravné MŠ

176,00 € 08. 03. 2017
STAV-COLOR Betón,s.r.o. 47531746

Betón na opravu krajnice cesty

176,40 € 16. 08. 2016
Ferroplast Bau,s.r.o. 46762515

dokončenie konštr.LÁVKA

177,00 € 03. 05. 2017
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

178,16 € 07. 06. 2019
Skládka odpadov-Dubová 35793848

Uloženie odpadu

178,16 € 05. 08. 2019
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

opr.auta

178,30 € 29. 10. 2015
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

178,63 € 19. 10. 2017
Ing.Alžbeta Kupková-Promt 34422455

audit-1.sp

180,00 € 13. 10. 2015
Prvá Komunálna Finančná,a.s. 36557129

VO- plyn

180,00 € 27. 04. 2016
VÚB banka, a.s. 31320155

Poplatok za vedenie účtu CP

180,00 € 17. 03. 2020
MAPA Slovakia Digital,s.r.o. 45325600

Ročný aktual.popl. mapový portál

180,00 € 11. 12. 2019
Jozef Šebora 11830905

strava - ZMOMR

180,00 € 02. 06. 2017
Prvá Komunálna Finančná,a.s. 36557129

Služby verejného obstarávania

180,00 € 02. 07. 2018
MAPA Slovakia Digital,s.r.o. 45325600

ročný aktual.popl.na r.2019-mapový port.

180,00 € 17. 12. 2018
Prvá Komunálna Finančná,a.s. 36557129

Služby verej.obstar.-plyn

180,00 € 03. 07. 2018
MAPA Slovakia Digital,s.r.o. 45325600

ortofotomapa do mapov.portálu

180,00 € 25. 05. 2018
Prvá Komunálna Finančná,a.s. 36557129

VO el.en.

180,00 € 27. 04. 2016
Mesto Modra 0000304956

náklady. Stav úradu

180,29 € 12. 08. 2013
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

182,13 € 09. 09. 2019
Sigma Pumpy SK,s.r.o. 36312509

ručné čerpadlo DS-projekt BSK

183,00 € 29. 11. 2019
Odpadový hospodár, s.r.o. 46708740

Vypracovanie POH

184,80 € 19. 10. 2018
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadov

186,65 € 22. 07. 2019
Skládka odpadov-Dubová 35793848

Uloženie odpadu

186,65 € 06. 05. 2019
Skládka odpadov-Dubová 35793848

Uloženie odpadu na skládku

186,65 € 22. 10. 2019
Hydromeliorácie,š.p. 0035860839

popl.za vyj

187,06 € 04. 11. 2013
Richard Mosoriak 43490671

elektroinštalačné práce DS

189,00 € 14. 12. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režijné nákl.za cudz.stravn.MŠ

189,00 € 31. 12. 2016
Mesto Modra 00304956

SPOL.STAV.

189,35 € 03. 09. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

rež.-strav

190,00 € 11. 05. 2015
AQUATEC VFL, s.r.o. 43874355

servis ČOV

192,00 € 18. 04. 2017
Aquaseco,s.r.o. 17335264

Servis ČOV

192,00 € 21. 04. 2020
AQUATEC VFL, s.r.o. 43874355

servis ČOV

192,00 € 09. 04. 2018
Mesto Modra 0000304956

nákl.STAV.

192,87 € 10. 12. 2013
KEO, s.r.o. 0036739464

údrž.KEO

193,63 € 26. 11. 2013
ZŠ s MŠ 36062197

Režij.popl.-strava MŠ

195,00 € 21. 12. 2017
Michal Halás 43837018

práce na výrobu zábradlia LÁVKA

195,00 € 05. 12. 2016
Oxiclar,s.r.o. 362650055

Servis ČOV

195,60 € 01. 10. 2012
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.stravné MŠ

196,00 € 09. 05. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

režijný popl.strava-MŠ

196,00 € 05. 04. 2018
Mesto Modra 00304956

STAV.ÚR.

198,95 € 27. 05. 2016
Mesto Modra 304956

stavebný úrad

199,32 € 13. 11. 2012
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 36665134

škol.multilicencie pre PC

199,90 € 03. 06. 2016
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 36665134

Prac.pomôcky MŠ - ŠR

199,90 € 05. 12. 2017
MH-geo,s.r.o. 47561921

polohovo-výšk.zamer. rigolu

200,00 € 06. 06. 2018
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

Mimor.členský prísp.

200,00 € 19. 12. 2018
PROMT AUDIT, s.r.o. 36252158

audit 2013 2.časť

200,00 € 18. 04. 2014
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn za 3/2020

200,00 € 13. 03. 2020
Ing.Robert Sadloň 40550168

zameranie pozemkov

200,00 € 08. 07. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn za 4/2020

200,00 € 14. 04. 2020
SC-DC,s.r.o. 50989758

oprava a nater lavičiek v obci

200,00 € 26. 09. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plan za 2/2020

200,00 € 14. 02. 2020
TURAY PLUS, s.r.o. 35875101

údrž.dvor

200,00 € 16. 11. 2015
Pavol Zajac STAV.-KĽÚČ 40049132

údržba MŠ

200,00 € 09. 11. 2015
Silvia Rášová 36949248

šitie ochranných rúšok

200,00 € 31. 03. 2020
Martinus.sk, s.r.o. 36440531

Knihy do knižnice

200,16 € 31. 12. 2019
ZŠ s MŠ 36062197

režijné popl. strava MŠ

201,00 € 21. 12. 2018
Mesto Modra 00304956

Nákl.SPOL:STAVEB.ÚR.4.Q./15

201,11 € 15. 03. 2016
CASALLIA,s.r.o. 35709693

Hračky, prac.pom. MŠ- ŠR

203,29 € 12. 12. 2019
Mesto Modra 00304956

nákl.staveb.úradu 4.Q/13

203,52 € 28. 05. 2014
Mesto Modra 00304956

STAVEB.ÚRA

204,58 € 27. 11. 2015
Ing.Vladimír Kováč 0011834374

geom.zam

207,00 € 20. 12. 2013
RaJ GROUP, spol.s.r.o. 36820474

ESET antivir.program

207,36 € 20. 03. 2020
Skládka odpadov - Dubová s.r.o.

uloženie odpadu na skládku

207,87 € 14. 02. 2011
KEO, s.r.o. 36739464

Ročná licencia KEO na r.2018

208,60 € 11. 12. 2017
KEO, s.r.o. 36739464

Ročná licencia KEO

208,62 € 02. 12. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

rež.ná.MŠ

209,00 € 13. 04. 2015
Mesto Modra 00304956

náklady staveb.úradu 1.Q/14

209,72 € 28. 05. 2014
Vivales,s.r.o. 52704238

Prenájom kontajnera

210,00 € 29. 04. 2020
ZŠ s MŠ 36062197

rež.str.MŠ

211,00 € 08. 06. 2015
Skládka odpadov - Dubová s.r.o. 35793848

poplatok za uloženie odpadu

211,16 € 12. 10. 2012
Skládka odpadov - Dubová s.r.o. 35793848

uloženie odpadu

211,73 € 02. 02. 2012
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.zál.

213,00 € 03. 03. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.2/16

213,00 € 05. 02. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

214,60 € 03. 03. 2020
Jozef Šebora 11830905

reprezent.-obedy jubil.+ pohod.

216,00 € 06. 07. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.stravné MŠ

216,00 € 08. 12. 2017
KEO, s.r.o. 36739464

ludrži.KEO

216,30 € 11. 11. 2015
Skládka odpadov - Dubová s.r.o.

uloženie odpadu

216,31 € 29. 04. 2011
ZŠ s MŠ 36062197

režij.MŠ

217,00 € 07. 12. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

Režij.popl.-strava MŠ

217,00 € 11. 03. 2019
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčtovanie el.energie OÚ

219,26 € 31. 12. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn

220,00 € 14. 01. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn za 11/2019

220,00 € 04. 11. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn za 8/2019

220,00 € 01. 08. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn za 5/2019

220,00 € 03. 05. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn OÚ + MŠ

220,00 € 05. 04. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn OÚ + MŠ

220,00 € 05. 05. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn za 10/2018

220,00 € 03. 10. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn OÚ+MŠ

220,00 € 05. 04. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn za 7/2019

220,00 € 03. 07. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn OÚ+MŠ

220,00 € 07. 02. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn za 9/2019

220,00 € 03. 09. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn OÚ + MŠ za 3/19

220,00 € 04. 03. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn za 3/2018

220,00 € 05. 03. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn za 11/2018

220,00 € 05. 11. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

záloha plyn za 8/2018

220,00 € 03. 08. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Záloha plyn za 9/2018

220,00 € 04. 09. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn za 2/2018

220,00 € 05. 02. 2018
Marcel Nagy-Real Interiér 43273874

Polica regálová -knižnica

220,00 € 28. 12. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn za 12/2019

220,00 € 06. 12. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn za 6/2019

220,00 € 04. 06. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Záloha - plyn

220,00 € 04. 07. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Plyn za 10/2019

220,00 € 04. 10. 2019
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

Zálohy za plyn za 6/2018

220,00 € 05. 06. 2018
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

plyn za 12/2018

220,00 € 10. 12. 2018
RaJ GROUP, spol.s.r.o. 36820474

licencia ESSET na 2 r. 6 PC

221,02 € 26. 03. 2018
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu 2 x

221,70 € 19. 10. 2018
Mesto Modra

náklady na činnosť stavebného úradu

221,96 € 29. 04. 2011
ZŠ s MŠ 36062197

režijné popl.za cudz.stravníkov MŠ

222,00 € 09. 02. 2018
Marius Pedersen, a.s. 34115901

Vývoz odpadu za 2/2020

222,04 € 03. 04. 2020
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

222,12 € 11. 12. 2015
AQUATEC VFL, s.r.o. 43874355

Rekonštrukcia ČOV

222,19 € 27. 09. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

rež.nák.MŠ

223,00 € 15. 02. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpad

223,27 € 28. 09. 2015
KEO, s.r.o. 36739464

Ročná licencia KEO nr.2020

225,63 € 29. 11. 2019
KEO, s.r.o. 36739464

ročná licencia KEO

225,63 € 16. 11. 2018
Skládka odpadov - Dubová s.r.o.

uloženie odpadu na skládku

228,16 € 14. 03. 2011
IKM Ing.Kamil Macháček-opravy 33504610

oprava aut

228,65 € 28. 05. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

montáž vod

228,82 € 07. 04. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

rež.strav.

230,00 € 12. 10. 2015
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

vyúčt.za plyn

230,31 € 24. 01. 2017
Skládka odpadov-Dubová 0035793848

ulož.odp.

230,98 € 20. 01. 2014
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

231,99 € 10. 10. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.n.MŠ

232,00 € 12. 01. 2016
M.Cup, s.r.o. 31327435

materiál na opravu ihriska

232,56 € 17. 06. 2019
Skládka odpadov-Dubová 35793848

Uloženie odpadu

235,14 € 31. 03. 2020
ZAP s.r.o. 36693693

dopravné zrkadlo

235,20 € 08. 03. 2012
Skládka odpadov - Dubová s.r.o. 35793848

uloženie odpadu

235,60 € 01. 08. 2012
ZŠ s MŠ 36062197

režia strava MŠ

237,00 € 09. 03. 2016
Skládka odpadov - Dubová s.r.o. 35793848

uloženie odpadu

237,14 € 31. 12. 2012
Skládka odpadov - Dubová s.r.o. 35793848

uloženie odpadu

238,21 € 04. 05. 2012
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

239,44 € 25. 06. 2015
East West Logistik,s.r.o. 35684321

dov.oceľ.r

240,00 € 09. 06. 2015
Černák Ján Stolárstvo 30036101

lavičky do domu smútku

240,00 € 09. 05. 2012
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava auta MŠ

240,00 € 25. 08. 2016
LED en.sk 47355867

Led svietidlá na Ver.osvetl.

240,00 € 06. 07. 2016
Scholaris,s.r.o. 46324844

Materiál-prac.pomôcky MŠ

240,70 € 20. 03. 2017
Centr.depozitár CP SR 31338976

ved.úč.CP

240,77 € 20. 01. 2016
Mesto Modra 304956

nákl.SPOL.STAVEB.ÚR.

240,93 € 29. 07. 2016
Mesto Modra 304956

činnosť stavebného úradu

243,06 € 13. 08. 2012
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odpadu

243,69 € 29. 05. 2014
ZŠ s MŠ 36062197

Režijné popl.-strava MŠ

245,00 € 08. 02. 2019
Skládka odpadov-Dubová 0035793848

uloženie odpadu

245,22 € 18. 07. 2013
Grand Royal,s.r.o. 31414150

Pracovné pomôcky MŠ- ŠR

245,70 € 11. 12. 2018
Skládka odpadov-Dubová 35793848

ulož.odp.

246,37 € 22. 08. 2015
Ing.Vladimír Kováč 11834374

geod.zameranie

247,00 € 03. 09. 2014
Oravec Juraj-AUREKO 17578701

materiál na LÁVKU

248,40 € 16. 12. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu

248,69 € 04. 05. 2018
EURO Enterprise,s.r.o. 25396251

Odpadové nádoby 120 l

248,78 € 24. 04. 2018
Ladislav Toth-voda-kúrenie-ply 34409599

rekonš.MŠ

250,00 € 28. 07. 2014
Ing.Irena Kreutzová-RENAK 0040342956

projekt.dokumentácia

250,00 € 12. 02. 2013
Marek Áč-ARBORIA 44664559

arboristické práce-ošetrenie lipy a jab

250,00 € 12. 10. 2018
Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO 37763423

Raznica s erbom

250,56 € 26. 06. 2019
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu na skládku

250,60 € 10. 06. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.za stravn.MŠ

252,00 € 12. 10. 2017
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu na skládku 2 x

253,69 € 08. 11. 2017
Skládka odpadov - Dubová s.r.o. 35793848

uloženie odpadu

253,79 € 18. 04. 2012
Marius Pedersen

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

254,43 € 10. 02. 2011
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava auta MŠ

254,80 € 06. 11. 2017
Mesto Modra 00304956

Náklady STAVEB.ÚRADU za 3.Q.2018

255,27 € 14. 11. 2018
Skládka odpadov-Dubová 35793848

uloženie odpadu 2x

255,62 € 09. 11. 2016
Skládka odpadov-Dubová 35793848

Uloženie odpadu

255,69 € 27. 12. 2018
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.1/16

256,00 € 02. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 06. 05. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 02. 06. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.ene

256,00 € 01. 07. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 06. 11. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 02. 09. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

Režijné popl.strava MŠ

256,00 € 11. 07. 2018
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 05. 10. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 02. 04. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

zál.el.en.

256,00 € 03. 08. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

el.en.12/

256,00 € 04. 12. 2015
Igor Held-SLUVYP 50366521

stavebno montáž.práce

256,20 € 19. 08. 2016
Marius Pedersen

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

256,57 € 07. 04. 2011
ZŠ s MŠ 36062197

režij.MŠ

257,00 € 07. 07. 2015
Mesto Modra 304956

náklady na činnosť STAVEBNÉHO úradu

257,64 € 25. 05. 2012
ZŠ s MŠ 36062197

režijné popl. strava MŠ

259,00 € 04. 05. 2018
V-Elektra Slovakia,a.s. 36421693

vyúč.plyn

259,78 € 31. 12. 2015
Ing.Miloš Zacharda 45599050

Odhŕňanie snehu - Január, február/2017

260,00 € 20. 11. 2017
MAXONE, s.r.o.Častá 47179767

El.rozvodnica s redukciami

261,26 € 24. 07. 2018

Stránky