Faktúry

Dodávateľ IČO Popis plnenia Cenazoradiť zostupne Dátum
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

zemný plyn

-1 665,06 € 24. 05. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-1 254,98 € 15. 01. 2012
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. VOä9) za r.2017

-559,99 € 31. 12. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

vyúčt.plyn

-485,62 € 05. 06. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-272,84 € 12. 01. 2012
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-245,95 € 20. 01. 2016
SPP, a.s. 35815256

dodávka plynu - vyúčtovacia FA

-227,11 € 31. 12. 2012
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en.VO(9)

-206,79 € 01. 02. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. Dom smútku

-176,22 € 31. 12. 2017
ZSE

preplatok

-141,61 € 15. 04. 2011
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-128,21 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-120,66 € 17. 01. 2014
ZSE

preplatok

-118,00 € 15. 04. 2011
Marius Pedersen, a.s. 34115901

Preplatok vývoz odpadu

-111,96 € 15. 04. 2020
ZSE Energia, a.s. 36677281

prep.el.en

-98,47 € 31. 12. 2015
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. VO (171)

-85,03 € 31. 12. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.en. OÚ

-58,24 € 08. 04. 2019
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-54,80 € 20. 01. 2016
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčtovanie el.en. VO (171)

-53,17 € 26. 01. 2017
ZSE Energia, a.s. 36677281

preplatok el.en. MŠ

-52,21 € 06. 06. 2016
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-48,48 € 05. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-43,28 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

prepl.el.en.MŠ

-34,80 € 13. 08. 2014
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.PO

-26,93 € 20. 01. 2016
ZSE

preplatok

-24,84 € 15. 04. 2011
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda MŠ

-20,22 € 18. 06. 2018
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

prepl.el.en. Dom smútku

-18,06 € 31. 12. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda -cintorín

-17,98 € 26. 06. 2017
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OÚ

-17,77 € 20. 01. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda - MŠ

-12,35 € 05. 06. 2019
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.en. OB

-11,70 € 06. 07. 2018
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda MŠ

-8,82 € 07. 07. 2014
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OB

-6,38 € 20. 01. 2016
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.en. OB

-5,68 € 08. 04. 2019
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-5,57 € 26. 04. 2016
RIGHT POWER,a.s. 36366544

prepl.el.en.DS

-3,66 € 25. 06. 2016
ZSE

priestory bývalej MŠ

-1,68 € 17. 01. 2011
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda-cint.

-1,13 € 18. 06. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.PO

-1,12 € 26. 04. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

dodávka plynu

-0,37 € 27. 02. 2013
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu za 3/2020

0,00 € 15. 04. 2020
Združenie MVC 31769489

členský príspevok

0,00 € 31. 03. 2020
VÚB banka, a.s. 31320155

Informačné služby k auditu

0,00 € 29. 04. 2020
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474

Školné DHZ

0,00 € 21. 02. 2020
Prima banka Slovensko 31575951

Popl.za poskytn.informácií k auditu

0,00 € 17. 04. 2020
WebHouse, s.r.o 36743852

registrácia domény MŠ

0,00 € 15. 04. 2020
Agentúra PRO, s.r.o. 47642122

Vzorová dokument. v súvisl.s koronavírus

0,00 € 17. 04. 2020
Bratislavský samosprávny kraj 36063606

odkúp.PC

1,00 € 10. 09. 2014
BVS

odber vody - OÚ

1,07 € 19. 01. 2011
BVS

spotreba vody

1,08 € 26. 04. 2011
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda - cintorín

1,13 € 18. 06. 2018
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

1,58 € 17. 01. 2014
BVS

odber vody - Kobaseal (MŠ)

2,13 € 19. 01. 2011
BVS, a.s. 35850370

dodávka pitnej vody

2,18 € 02. 07. 2012
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčtovanie voda - obec.font.

2,24 € 30. 01. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda-MŠ

2,24 € 18. 06. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu MŠ

2,24 € 24. 01. 2017
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 21. 04. 2020
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 06. 2020
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 06. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 12. 11. 2018
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl. Šikovná voľba

3,00 € 12. 03. 2019
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 05. 2021
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 12. 10. 2020
Orange Slovensko 35697270

mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 15. 10. 2018
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 14. 01. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 09. 02. 2022
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 10. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 12. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná volba

3,00 € 10. 12. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 04. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 08. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 01. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 09. 09. 2020
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 07. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 07. 2021
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 09. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 02. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 17. 02. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 08. 12. 2020
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 08. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 03. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 11. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 13. 05. 2019
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 01. 2022
Orange Slovensko 35697270

popl.šikovná voľba

3,00 € 09. 06. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 12. 05. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 10. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná volba

3,00 € 31. 03. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 13. 04. 2021
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 09. 03. 2022
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná volba

3,00 € 14. 02. 2020
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 11. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 10. 12. 2018
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná voľba

3,00 € 09. 08. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl.Šikovná voľba

3,00 € 09. 09. 2019
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 07. 2019
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OB

3,26 € 18. 04. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Prenájom rohož MŠ

3,26 € 16. 09. 2020
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda-obec.font.

3,37 € 18. 06. 2018
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda - obec.font.

3,37 € 26. 06. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

za vodu-Obec.Fontánka

3,37 € 02. 10. 2018
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda OÚ

3,37 € 26. 06. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda -obec.font.

3,37 € 31. 12. 2017
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.DS

3,54 € 18. 04. 2016
Orange Slovensko 35697270

mesač.popl.Šikovná voľba

3,60 € 12. 09. 2018
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.en. DS 1-3/19

3,98 € 08. 04. 2019
Slov.komora exekútorov 35659718

výpis z registra exekúcií

4,20 € 23. 03. 2018
Slov.komora exekútorov 35659718

Vystavenie potvrdenia

4,20 € 10. 09. 2018
BVS

odber vody - cintorín

4,27 € 19. 01. 2011
BVS, a.s. 35850370

dodávka pitnej vody

4,37 € 02. 07. 2012
Bratisl.vodáren.spol..a.s 0035850370

dodávka vody

4,40 € 04. 07. 2013
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.en. VO (171)

4,49 € 08. 04. 2019
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda OÚ

4,49 € 31. 12. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda- fontánka

4,49 € 22. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu OÚ

4,49 € 31. 01. 2017
Slovenská pošta 0036631124

tlač pošt. Poukážok

4,55 € 14. 06. 2013
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda cintorín

4,68 € 10. 06. 2021
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

prísluš.k noteboku

4,78 € 14. 02. 2018
Roin, s.r.o. 35848901

Servisný popl.za zásobník

4,80 € 05. 06. 2020
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá pre knižnicu

4,96 € 29. 11. 2016
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

5,00 € 10. 11. 2020
Slovenská pošta 36631124

tlač poštových poukazov

5,51 € 22. 06. 2016
Slovenská pošta 36631124

tlač pouk.

5,51 € 15. 06. 2015
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Čistenie + prenájom rohož MŠ

5,54 € 17. 07. 2020
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda OÚ

5,59 € 07. 07. 2014
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu - cintorín

5,62 € 24. 01. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čist.+ prenájom rohož MŠ

5,66 € 03. 04. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohož MŠ

5,66 € 19. 08. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

5,66 € 18. 08. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

5,66 € 20. 08. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

5,86 € 21. 09. 2021
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ

6,00 € 16. 08. 2019
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá MŠ

6,10 € 13. 03. 2017
ŠEVT,a.s. 31331131

Tlačivá MŠ

6,10 € 26. 02. 2018
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá MŠ

6,10 € 21. 01. 2016
NAIMAR,s.r.o. 45700265

SMS občanom za 7/2021

6,23 € 05. 08. 2021
KOBASEAL, s.r.o. 36802603

substrát na izbové kvetiny

6,26 € 12. 10. 2017
AD-DEKOR,s.r.o. 48307742

oblátka na tortu-ukonč.šk.roka

6,30 € 18. 06. 2019
CEWE,a.s. 31395937

fotogr.MŠ

6,35 € 30. 03. 2016
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.energie - DS

6,52 € 31. 12. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Prenájom rohož MŠ

6,53 € 19. 06. 2020
NAIMAR,s.r.o. 45700265

Odoslané SMS občanom

6,54 € 07. 10. 2019
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. Osvetová beseda

6,65 € 31. 12. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda MŠ

6,74 € 31. 12. 2017
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OÚ

6,77 € 18. 04. 2016
NAIMAR,s.r.o. 45700265

Odoslané SMS občanom za 2/2020

6,91 € 06. 03. 2020
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda MŠ

7,21 € 10. 06. 2021
NAIMAR,s.r.o. 45700265

Odoslané SMS správy občanom za 2/2019

7,25 € 08. 03. 2019
NAIMAR,s.r.o. 45700265

Odoslané SMS občanom 12/2020

7,55 € 31. 12. 2020
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenáj.rohož MŠ

7,84 € 01. 04. 2016
CEWE,a.s. 31395937

fotografie

7,85 € 29. 10. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda OÚ

7,86 € 01. 07. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda OÚ

7,86 € 12. 06. 2020
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.vody - OÚ

7,86 € 22. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda - OÚ

7,86 € 05. 06. 2019
3Wslovakia, s.r.o. 36746045

lic.cintor

7,92 € 10. 11. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda OÚ

8,42 € 09. 06. 2021
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá pre MŠ

8,64 € 19. 09. 2014
NAIMAR,s.r.o. 45700265

Odoslané SMS občanom

8,65 € 14. 02. 2020
NAIMAR,s.r.o. 45700265

odoslané SMS občanom

8,69 € 07. 06. 2021
NAIMAR,s.r.o. 45700265

SMS občanom-COVID

8,69 € 06. 05. 2021
Pavelčákovci,s.r.o. 31687211

CD pre MŠ

8,70 € 06. 05. 2015
Epifany,s.r.o. 48261653

Materiál - MŠ

8,77 € 27. 03. 2019
Fortuna Libri,a.s. 35720441

prac.pomôcky MŠ

8,80 € 17. 02. 2017
KOMENSKY,s.r.o. 43908977

administr.popl.za sprístupn. balíčka MŠ

9,00 € 21. 01. 2019
Marius Pedersen, a.s. 34115901

zvoz odpadu

9,00 € 04. 06. 2012
KOMENSKY,s.r.o. 43908977

za sprístupnenie balíčka škôlka

9,00 € 17. 01. 2022
KOMENSKY,s.r.o. 43908977

Sprístupnenie balíčka

9,00 € 22. 10. 2021
KOMENSKY,s.r.o. 43908977

Sprístup.balíčka Komensky MŠ

9,00 € 22. 10. 2021
ekupo,s.r.o. 47083832

mater.MŠ

9,18 € 31. 05. 2016
PORADCA, s.r.o. 0036371271

publikácia

9,20 € 07. 05. 2013
CEWE,a.s. 31395937

fotogr.MŠ

9,23 € 27. 04. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 18. 11. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 21. 09. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čist.+ prenájom rohož MŠ

9,25 € 17. 09. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 14. 09. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenáj.+čist.rohož MŠ

9,25 € 31. 12. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ 12/17

9,25 € 31. 12. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie +prenájom rohož MŠ

9,25 € 02. 05. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenájom + čistenie rohož MŠ

9,25 € 10. 11. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 21. 07. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie +prenájom rohož MŠ

9,25 € 06. 03. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčtovanie el.energie MŠ

9,30 € 31. 12. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,31 € 22. 07. 2021
NAIMAR,s.r.o. 45700265

Odoslané SMS občanom

9,35 € 09. 09. 2021
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu-kovy

9,36 € 06. 06. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ

9,59 € 24. 07. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Čistenie + prenájom rohož MŠ

9,59 € 11. 10. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,59 € 04. 04. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,59 € 31. 12. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

4istenie+prenájom rohož MŠ

9,59 € 13. 09. 2019
ZMO, region JE 0031826385

publikácia

9,60 € 28. 10. 2013
Zmos - publikácia

Publikácia: dobrý deň samospráva

9,75 € 13. 01. 2011
NAIMAR,s.r.o. 45700265

SMS občanom 4/2019

9,88 € 07. 05. 2019
Slovak Telekom, a.s. 35763469

Telefón-pevná linka

9,90 € 12. 02. 2020
Združenie MVC 31769489

člen.prísp

10,00 € 25. 01. 2016
Združenie MVC 0031769489

členský príspevok

10,00 € 21. 01. 2013
Združenie MVC 31769489

členský prísp.na rok 2017

10,00 € 08. 02. 2017

Stránky