Faktúry

Dodávateľ IČO Popis plnenia Cenazoradiť zostupne Dátum
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

zemný plyn

-1 665,06 € 24. 05. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-1 254,98 € 15. 01. 2012
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

vyúčt.plyn

-485,62 € 05. 06. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-272,84 € 12. 01. 2012
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-245,95 € 20. 01. 2016
SPP, a.s. 35815256

dodávka plynu - vyúčtovacia FA

-227,11 € 31. 12. 2012
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en.VO(9)

-206,79 € 01. 02. 2017
ZSE

preplatok

-141,61 € 15. 04. 2011
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-128,21 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-120,66 € 17. 01. 2014
ZSE

preplatok

-118,00 € 15. 04. 2011
ZSE Energia, a.s. 36677281

prep.el.en

-98,47 € 31. 12. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-54,80 € 20. 01. 2016
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčtovanie el.en. VO (171)

-53,17 € 26. 01. 2017
ZSE Energia, a.s. 36677281

preplatok el.en. MŠ

-52,21 € 06. 06. 2016
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-48,48 € 05. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-43,28 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

prepl.el.en.MŠ

-34,80 € 13. 08. 2014
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.PO

-26,93 € 20. 01. 2016
ZSE

preplatok

-24,84 € 15. 04. 2011
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

prepl.el.en. Dom smútku

-18,06 € 31. 12. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda -cintorín

-17,98 € 26. 06. 2017
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OÚ

-17,77 € 20. 01. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda MŠ

-8,82 € 07. 07. 2014
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OB

-6,38 € 20. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-5,57 € 26. 04. 2016
RIGHT POWER,a.s. 36366544

prepl.el.en.DS

-3,66 € 25. 06. 2016
ZSE

priestory bývalej MŠ

-1,68 € 17. 01. 2011
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda-cint.

-1,13 € 18. 06. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.PO

-1,12 € 26. 04. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

dodávka plynu

-0,37 € 27. 02. 2013
Bratislavský samosprávny kraj 36063606

odkúp.PC

1,00 € 10. 09. 2014
BVS

odber vody - OÚ

1,07 € 19. 01. 2011
BVS

spotreba vody

1,08 € 26. 04. 2011
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

1,58 € 17. 01. 2014
BVS

odber vody - Kobaseal (MŠ)

2,13 € 19. 01. 2011
BVS, a.s. 35850370

dodávka pitnej vody

2,18 € 02. 07. 2012
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčtovanie voda - obec.font.

2,24 € 30. 01. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu MŠ

2,24 € 24. 01. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda-MŠ

2,24 € 18. 06. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OB

3,26 € 18. 04. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda OÚ

3,37 € 26. 06. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda - obec.font.

3,37 € 26. 06. 2017
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.DS

3,54 € 18. 04. 2016
BVS

odber vody - cintorín

4,27 € 19. 01. 2011
BVS, a.s. 35850370

dodávka pitnej vody

4,37 € 02. 07. 2012
Bratisl.vodáren.spol..a.s 0035850370

dodávka vody

4,40 € 04. 07. 2013
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu OÚ

4,49 € 31. 01. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda- fontánka

4,49 € 22. 06. 2016
Slovenská pošta 0036631124

tlač pošt. Poukážok

4,55 € 14. 06. 2013
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá pre knižnicu

4,96 € 29. 11. 2016
Slovenská pošta 36631124

tlač pouk.

5,51 € 15. 06. 2015
Slovenská pošta 36631124

tlač poštových poukazov

5,51 € 22. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda OÚ

5,59 € 07. 07. 2014
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu - cintorín

5,62 € 24. 01. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohož MŠ

5,66 € 19. 08. 2016
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá MŠ

6,10 € 13. 03. 2017
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá MŠ

6,10 € 21. 01. 2016
CEWE,a.s. 31395937

fotogr.MŠ

6,35 € 30. 03. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OÚ

6,77 € 18. 04. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenáj.rohož MŠ

7,84 € 01. 04. 2016
CEWE,a.s. 31395937

fotografie

7,85 € 29. 10. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda OÚ

7,86 € 01. 07. 2015
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.vody - OÚ

7,86 € 22. 06. 2016
3Wslovakia, s.r.o. 36746045

lic.cintor

7,92 € 10. 11. 2015
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá pre MŠ

8,64 € 19. 09. 2014
Pavelčákovci,s.r.o. 31687211

CD pre MŠ

8,70 € 06. 05. 2015
Fortuna Libri,a.s. 35720441

prac.pomôcky MŠ

8,80 € 17. 02. 2017
Marius Pedersen, a.s. 34115901

zvoz odpadu

9,00 € 04. 06. 2012
ekupo,s.r.o. 47083832

mater.MŠ

9,18 € 31. 05. 2016
PORADCA, s.r.o. 0036371271

publikácia

9,20 € 07. 05. 2013
CEWE,a.s. 31395937

fotogr.MŠ

9,23 € 27. 04. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie +prenájom rohož MŠ

9,25 € 06. 03. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 18. 11. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

9,25 € 21. 09. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie +prenájom rohož MŠ

9,25 € 02. 05. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenáj.+čist.rohož MŠ

9,25 € 31. 12. 2016
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu-kovy

9,36 € 06. 06. 2016
ZMO, region JE 0031826385

publikácia

9,60 € 28. 10. 2013
Zmos - publikácia

Publikácia: dobrý deň samospráva

9,75 € 13. 01. 2011
Združenie MVC 31769489

člen.prísp

10,00 € 25. 01. 2016
Združenie MVC 31769489

členský prísp.na rok 2017

10,00 € 08. 02. 2017
Združenie MVC 0031769489

členský príspevok

10,00 € 21. 01. 2013
Združenie MVC 0031769489

člen.prísp.

10,00 € 12. 03. 2014
TAKTIK vydavateľstvo, Košice 45258767

Prac.pomôcky MŠ

10,00 € 18. 05. 2017
Petit Press,a.s.-divízia týžd. 35790253

inzercia

10,08 € 01. 07. 2015
Magsy SK,s.r.o. 36347337

mater.MŠ

10,94 € 30. 03. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda - Materská škola

11,23 € 12. 12. 2016
ŠEVT,a.s. 31331131

tlač.MŠ

11,64 € 07. 07. 2015
CART PRINT, s.r.o. 34131159

daňové tlačivá

11,72 € 28. 12. 2012
Lindstrom,s.r.o. 35742364

prenájom + čistenie rohož MŠ

12,84 € 14. 10. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 10. 02. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 02. 05. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie rohož MŠ

12,84 € 21. 07. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie rohože MŠ

12,84 € 24. 06. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohože MŠ

12,84 € 01. 06. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 09. 12. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 26. 05. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohož MŠ

12,84 € 04. 04. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

12,84 € 22. 06. 2017
Signo,s.r.o. 0043930824

zástava

13,00 € 24. 02. 2014
BVS, a.s. 35850370

dodávka vody

13,12 € 10. 12. 2012
BVS, a.s. 35850370

dodávka pitnej vody

13,12 € 02. 07. 2012
Signo,s.r.o. 43930824

Vlajka SR-VOLBY

14,00 € 03. 03. 2016
Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262

Publikácia Záver.účet

14,20 € 23. 01. 2017
Matúš Hubek - Print servis 40049183

toner

14,40 € 06. 03. 2012
Matúš Hubek-Print servis 0040049183

renov.toner

14,40 € 30. 12. 2013
WebHouse, s.r.o 0036743852

web.stránka

14,75 € 19. 09. 2013
WebHouse, s.r.o 36743852

webhos.sl.

14,75 € 14. 09. 2015
WebHouse, s.r.o 36743852

predĺženie domény-obecpila.sk

14,75 € 06. 10. 2016
WebHouse, s.r.o 36743852

predĺž.domény

14,75 € 26. 09. 2014
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

kanc.tlač.

15,16 € 14. 01. 2016
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.DS

15,21 € 20. 01. 2016
Michal Záhora - MIZA 44052111

materiál

15,84 € 22. 08. 2015
Združenie Malokarpatská vinna cesta 31769489

členský poplatok

16,26 € 20. 04. 2012
Bednár Montáže,s.r.o. 36238571

osviežovače MŠ

16,42 € 25. 06. 2016
Obec Dubová

poplatok za odborný dohľad nad prevádzkovaním pohrebiska

16,60 € 25. 02. 2011
Obecný úrad Dubová 00304735

prevádzk.pohrebiska

16,60 € 22. 02. 2016
Obecný úrad Dubová 00304735

prev.pohre

16,60 € 16. 07. 2015
Obecný úrad Dubová 304735

prevádzkovanie pohrebiska

16,60 € 04. 02. 2017
Obecný úrad Dubová 0000304735

uloženie odpadu

16,60 € 12. 02. 2013
Obecný úrad Dubová 0000304735

prev.pohreb.

16,60 € 20. 02. 2014
Obec Dubová 304735

prevádzkovanie pohrebiska

16,60 € 28. 01. 2012
RaJ GROUP, spol.s.r.o. 36820474

tonery

16,80 € 18. 07. 2014
2U s.r.o. 17315786

vlajka SR

17,16 € 07. 03. 2012
INPROST s.r.o.

Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti.

17,50 € 17. 01. 2011
Obecný úrad Dubová 00304735

cestovné náhrady -škol.KEO

17,64 € 13. 12. 2016
EKO TONER,s.r.o. 47689650

toner do tlačiarne MŠ

17,70 € 03. 11. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 0035850370

voda cint.

17,74 € 20. 12. 2013
WebHouse, s.r.o. 36743852

regi. doména

17,75 € 18. 07. 2012
BVS, a.s. 35850370

vyjadrenie k dokumentácii

18,00 € 20. 04. 2012
Slovenský pozemkový fond 17335345

nájom poz.

18,08 € 20. 08. 2014
Fortuna Libri,a.s. 35720441

pracovné -učebné pomôcky MŠ

18,10 € 27. 10. 2016
Obecný úrad Dubová 0000304735

cest.náhr.

18,67 € 20. 12. 2013
CONNECT-Ing. Marczibal 17644429

tlačivá , kancel.potreby

19,70 € 13. 02. 2017
Obecný úrad Dubová 00304735

prenájom autobusu pre MŠ

20,00 € 21. 06. 2016
ZMOMR 30797209

členský poplatok

20,00 € 09. 05. 2012
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda - cintorín

20,22 € 26. 09. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda -cintorín

20,22 € 12. 12. 2016
Slov.ochr.zväz autorský 0000178454

prenos hudby

20,40 € 25. 02. 2014
Soza 178454

kpvýkon kolektívnych práv na hudobné diela

20,40 € 01. 02. 2012
Soza

poplatok za prevádzku obecného rozhlasu

20,40 € 03. 03. 2011
Slov.ochr.zväz autorský 0000178454

reproduk.hudby MR

20,40 € 15. 02. 2013
Slov.ochr.zväz autorský 00178454

autor.odm.za použív.hudob.diel

20,40 € 23. 02. 2016
Slov.ochr.zväz autorský 178454

Za použitie hudob.diel

20,40 € 10. 02. 2017
Obec Dubová 304735

cestovné náklady - školenie

20,57 € 06. 12. 2012
ZSE

preblombovanie merania

20,65 € 20. 04. 2011
ZSE

preblombovanie merania

20,65 € 20. 04. 2011
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. OB

20,84 € 01. 02. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 0035850370

dodávka vody

20,87 € 04. 07. 2013
Bratisl.vodáren.spol..a.s 0035850370

voda MŠ

21,06 € 20. 12. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

21,13 € 05. 01. 2012
CONNECT-Ing. Marczibal 0017644429

kancel.potr.

21,32 € 04. 10. 2013
Látky Mráz, s.r.o. 24655317

Látky

21,50 € 23. 03. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.vody-MŠ

22,46 € 22. 06. 2016
GC TECH 36880574

Pracovné pomôcky MŠ

23,00 € 23. 03. 2017
Babičkina záhrada,s.r.o. 47877651

aromalampa

23,10 € 30. 09. 2016
Alemat.cz, s.r.o. 28159233

lamin.fóli

23,15 € 29. 10. 2015
ELITOM,s.r.o. 45894469

toner OÚ

23,26 € 06. 05. 2016
SECUPACK,s.r.o. 28287592

mater.MŠ

23,48 € 27. 04. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda cint.

23,51 € 07. 07. 2014
Michal Záhora - MIZA 44052111

kancel.potr.-plast.pásky

23,76 € 30. 09. 2016
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá MŠ

23,77 € 18. 08. 2016
KEO, s.r.o. 36739464

poplatok software

23,88 € 19. 10. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

23,94 € 05. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

24,20 € 24. 01. 2012
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. PZ

24,36 € 01. 02. 2017
ZMO, region JE 31826385

Publikácia ˇUčt.suvsťažn.

25,00 € 09. 03. 2016
Infra Slovakia 44752423

prac.pomôcky MŠ

25,05 € 18. 07. 2016
ZSE Distribúcia, a.s. 36361518

prip.popl.

25,16 € 02. 12. 2015
Adrián Melaj-Biznis plus 44086261

Hrnčeky s potlačou pre predškolákov

25,20 € 25. 06. 2016
Bednár Montáže,s.r.o. 36238571

osviežovače

25,78 € 30. 09. 2016
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

pracovné pomôcky MŠ

26,00 € 17. 02. 2017
SIMSALALA-Simona Hudáková 00083899

hud.vých.

26,00 € 14. 12. 2015
Maúš Hubek - Print servis 40049183

tonery

26,40 € 13. 04. 2012
Život a zdravie 40765938

Materiál-knihy MŠ

26,90 € 14. 03. 2017
Bednár Montáže,s.r.o. 36238571

osviežovače MŠ Píla

28,28 € 31. 01. 2017
PORADCA s.r.o.

predplatné PORADCA 2011

28,30 € 01. 02. 2011
Maúš Hubek - Print servis 40049183

toner

28,80 € 19. 08. 2012
Matúš Hubek-Print servis 0040049183

renovácia tonerov

28,80 € 03. 06. 2013
Matúš Hubek-Print servis 0040049183

renov.toner

28,80 € 02. 12. 2013
Maúš Hubek - Print servis 40049183

tonery

28,80 € 23. 11. 2012
Projects, s.r.o. 0043954782

tlač vizitiek

29,04 € 25. 02. 2013
Michal Kačur TOPOR 32398263

lekárnička MŠ

29,59 € 05. 09. 2016
František Šalát-Plynoservis 47444894

opr.kotla

30,00 € 28. 09. 2015
Jaroslav Mikláš 44948034

vývoz ČOV

30,00 € 22. 09. 2016
Matúš Hubek - Print Servis

toner do tlačiarne

30,00 € 24. 03. 2011
Soft-Tech, s.r.o. 45917272

toner

30,37 € 18. 04. 2016
Zábavné učenie,cz 29261651

Pracovné pomôcky pre MŠ

30,55 € 20. 04. 2016
Equlibria,s.r.o. 36582051

tlač dakovných listov

31,46 € 20. 04. 2012
Firma Košík-siete,s.r.o. 36556858

futbal.sie

31,58 € 13. 07. 2015
Soft-Tech, s.r.o. 45917272

kanc.potr.

32,36 € 08. 02. 2016
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

nedopl.el.en. Dom smútku

32,62 € 31. 12. 2016
SLOVGRAM 0017310598

odm.výkonn.umelcom

33,50 € 07. 05. 2013
SLOVGRAM 17310598

kolektívna správa práv

33,50 € 01. 08. 2012
SLOVGRAM 17310598

prenos hudby MR

33,50 € 14. 05. 2014
Slovak Telekom, a.s. 35763469

telekomunikačné služby

34,12 € 07. 05. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

34,40 € 31. 01. 2013
SPP, a.s. 35815256

dodávka plynu - vyúčtovacia FA

34,43 € 31. 12. 2012
Obec Šúovce 313068

časť nákladov na hardverové vybavenie kontrolórky obce

34,58 € 27. 11. 2012

Stránky