SMS infokanál obce

Obec Píla umožňuje občanom získavať informácie od obce a Obecného úradu v Píle formou SMS  ako doplnkový spôsob ku hláseniu miestnym rozhlasom.

Je možné zvoliť si z okruhov informácií:

  • A) Aktuálne ponuky tovarov a služieb v obci (v obci predáva dnes... zelenina, živá hydina, sadenice, štepy, očkovanie psov)
  • B) Podujatia v obci a okolí (kultúra, šport, cirkevné slávnosti, spoločenské podujatia)
  • C) Bezpečnostné, organizačné a samosprávne informácie (požiar, riziká vetra, dažďa, povodne, kalamita, vývoz TKO, separátov, elektro, nebezpečné odpady, deratizácia, vývoz nadrozmerných odpadov, výber daní a poplatkov, verejné zhromaždenia, stretnutia ....)

Prihláška na zasielanie obecných oznamov formou SMS:

 pdf docx