ZMENY cestovných poriadkov od nedele 10.12.2023

V nasledovných linkoch Vám dávame odkaz na cestovné poriadky (CP) liniek prímestskej autobusovej dopravy (PAD), ktoré sú súčasťou IDS BK, ktoré budú platiť od nedele 10.12.2023 a tiež odkaz na popis zmien.

https://www.idsbk.sk/zmeny-cp-10-12-2023/

https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/regionalne-autobusy/
https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/nocna-doprava/

https://www.zsr.sk/pre-cestujucich/cestovny-poriadok-2023-2024/

Ako každoročne, tak aj tento rok vstupuje druhú nedeľu v decembri (10.12.2023) do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy (GVD) a vzhľadom na to, že CP PAD je v maximálnej možnej miere previazaný s GVD, museli sme meniť aj CP PAD.

CP sa však menili nielen pri linkách, ktoré sú priamo naviazané na vlaky, ale aj u liniek, ktoré sú s týmito linkami vo vzájomnom preklade či nadväznosti a tiež z dôvodu prehodnotenia jazdných dôb v jednotlivých úsekoch. Na základe vyhodnotenia obsadenosti boli niektoré spoje zrušené, naopak, preplnené spoje boli zahustené. Tam, kde to bolo možné, boli CP upravované na základe pripomienok od cestujúcich. Očakávame, že pripomienky cestujúcich budú chodiť aj k novým CP platným od 10.12.2023. Tieto je možné zasielať aj naďalej na adresu info@idsbk.sk, prípadne predložiť telefonicky na čísle +421 948 102 102 (v čase 8:00-18:00).