Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Číslo zmluvy: 
19/2023
Obchodné meno: 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Adresa: 
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
IČO: 
00681300
Predmet: 
zber a likvidácia komunálneho odpadu
Uzavretá dňa: 
24. október 2023
Účinnosť od: 
piatok, október 27, 2023
Platnosť do: 
streda, december 31, 2025