DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

Číslo zmluvy: 
03/2023
Obchodné meno: 
NATUR-PACK, a.s.
Adresa: 
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
IČO: 
35979798
Uzavretá dňa: 
27. marec 2023
Účinnosť od: 
sobota, apríl 22, 2023
Príloha: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 03_2023_dodatok_Píla_NATUR-PACK.pdf365.09 KB