Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 318/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

Číslo zmluvy: 
20/2022
Obchodné meno: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa: 
pitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
IČO: 
00681156
Predmet: 
zmluva o dotácii
Hodnota: 
50 000.00€
Uzavretá dňa: 
07. december 2022
Účinnosť od: 
piatok, december 9, 2022
Príloha: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 20_2022_ zmluva_o dotácii_MPSVaR.pdf409.7 KB