Zmluva o nakladaní s odpadom

Číslo zmluvy: 
18/2022
Obchodné meno: 
Skládka - odpadov Dubová, s.r.o.
Adresa: 
Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 
35793848
Predmet: 
zneškodnovanie odpapov
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
24. október 2022
Účinnosť od: 
utorok, november 29, 2022