Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Číslo zmluvy: 
16/2022
Obchodné meno: 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Adresa: 
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
IČO: 
00 681 300
Predmet: 
služby v odpadovom hospodárstve
Hodnota: 
4 496.39€
Uzavretá dňa: 
02. november 2022
Účinnosť od: 
piatok, november 4, 2022
Platnosť do: 
nedeľa, november 5, 2023