Zmluva o pôodmienkach rozšírenia distribučnej siete

Číslo zmluvy: 
11/2022
Obchodné meno: 
SPP-distribúcia, a.s.
Adresa: 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO: 
359 10 739
Predmet: 
úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
30. jún 2022
Účinnosť od: 
piatok, júl 15, 2022
Príloha: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 11_2022_zmluva s SPP.pdf1.04 MB